Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Miljø

Højdepunkter fra samlingen

Flere højdepunkter fra samlingen

Kommende samlinger

Seneste pressemeddelelser

EU's 2030-mål for klima og energi

Om miljøpolitikken

I sin rolle som beslutningstager har Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvaret for at vedtage ambitiøs miljølovgivning, som beskytter naturlige levesteder, holder luften og vandet rent, sikrer korrekt affaldsbortskaffelse, forbedrer kendskabet til giftstoffer og hjælper virksomheder med omlægningen til en bæredygtig økonomi.

Rådet sørger også for, at miljøaspekter integreres korrekt i andre EU-politikker, f.eks. politikkerne for industri, landbrug, transport, energi og tjenesteydelser.

På internationalt plan stræber EU og medlemsstaterne efter at sikre, at der tages hensyn til EU's miljøstandarder i internationale miljø- og klimaaftaler. I den forbindelse er det Rådets opgave at udarbejde EU's holdninger til internationale konferencer og klimaforhandlinger.

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?