Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Keskkond

Istungite kokkuvõtted

Rohkem istungite kokkuvõtteid

Järgmised istungid

Viimased pressiteated

ELi 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid

Keskkonnapoliitikast

Poliitikakujundaja rollis vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga selliste ambitsioonikate keskkonnaalaste õigusaktide vastuvõtmise eest, mille abil kaitstakse looduslikke elupaiku, hoitakse õhk ja vesi puhtad, tagatakse jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine, suurendatakse teadmisi toksiliste kemikaalide kohta ja aidatakse ettevõtjatel liikuda jätkusuutliku majanduse suunas.

Samuti tagab nõukogu selle, et keskkonnaaspektid on nõuetekohaselt integreeritud muudesse ELi poliitikasuundadesse, näiteks tööstus-, põllumajandus-, transpordi-, energia- ja teenuste poliitikasse.

Rahvusvahelisel tasandil püüavad EL ja selle liikmesriigid tagada, et ELi keskkonnastandardid kajastuksid rahvusvahelistes keskkonna- ja kliimamuutustealastes kokkulepetes. Sellega seoses vastutab nõukogu rahvusvaheliste konverentside ja kliimamuutusi käsitlevate läbirääkimiste eesmärgil ELi seisukohtade ettevalmistamise eest.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?