Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Okolje

Povzetki sej in zasedanj

Drugi povzetki sej in zasedanj

Naslednje seje

Najnovejše izjave za javnost

Podnebni in energetski cilji EU do leta 2030

O okoljski politiki

Svet je v vlogi zakonodajalca skupaj z Evropskim parlamentom odgovoren za sprejetje ambiciozne okoljske zakonodaje, namenjene varovanju naravnih habitatov, zagotavljanju čistega zraka in vode ter ustreznega odstranjevanja odpadkov, izboljšanju znanja o strupenih kemikalijah ter pomoči podjetjem pri prehodu v trajnostno naravnano gospodarstvo.

Zagotavlja tudi, da so okoljski vidiki ustrezno vključeni v druge politike EU, kot so industrija, kmetijstvo, promet, energija in storitve.

EU in njene države članice si na mednarodni ravni prizadevajo, da se zagotovi vključevanje okoljskih standardov EU v mednarodne sporazume, sklenjene na področju okolja in podnebnih sprememb. S tega vidika je Svet odgovoren za pripravo stališč, ki jih EU zavzame na mednarodnih konferencah in pri pogajanjih o podnebnih spremembah.

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?