Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen menettelyn opas

Yhteispäätösmenettely on Maastrichtin sopimuksella perustettu lainsäädäntömenettely, jonka mukaan neuvosto ja Euroopan parlamentti antavat säädöksiä yhdessä. Menettelyä on muokattu ja sen soveltamisaluetta laajennettu Amsterdamin sopimuksella ja Nizzan sopimuksella.

Yksi Lissabonin sopimuksen tuomista tärkeimmistä muutoksista on yhteispäätösmenettelyn käytön ulottaminen yli 80:lle politiikan alalle. Menettelystä on tullut pääasiallinen EU:n päätöksenteon käytäntö, ja sitä kutsutaan tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 289 artikla).

 

Tavallinen lainsäätämisjärjestys kuvaillaan SEUT 294 artiklassa ja se on seuraavanlainen:

  • Ensimmäinen käsittely: 

Komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jotka ottavat ehdotuksen ensimmäiseen käsittelyyn. Tälle ensimmäiselle käsittelylle ei aseteta aikarajaa. Jos neuvosto hyväksyy parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan, säädös annetaan parlamentin kannan mukaisena.

  • Toinen käsittely:

Jos neuvosto hylkää Euroopan parlamentin kannan, se vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa ja toimittaa sen parlamentille toista käsittelyä varten. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän kannan, säädös annetaan sen mukaisena. Jos taas parlamentti hylkää neuvoston kannan, asian käsittelyä voidaan jatkaa vain komission uuden ehdotuksen pohjalta. Jos Euroopan parlamentti ehdottaa tarkistuksia neuvoston kantaan, neuvosto suorittaa toisen käsittelyn. Jos neuvosto hyväksyy kaikki parlamentin tarkistukset, säädös annetaan niiden mukaisena. Jos taas neuvosto hylkää osan tarkistuksista, kutsutaan koolle sovittelukomitea.

  • Sovittelu: 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajilla on kuusi viikkoa aikaa päästä sopimukseen ja hyväksyä yhteinen teksti. 

Menettely esitetään yksityiskohdittain Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen menettelyn oppaassa, jonka tarkoituksena on helpottaa puheenjohtajavaltion, neuvoston pääsihteeristön ja valtuuskuntien työtä. Oppaassa kuvaillaan tarkasti menettelyn kulku vaiheittain ja selvitetään puheenjohtajavaltion ja pääsihteeristön roolit. Oppaan liitteisiin sisältyvät Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskeva yhteinen julistus, tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen menettelyn oikeusperustat, menettelyn määräajat ja tehtävänjako neuvoston pääsihteeristössä.

GOLP2011