Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Ghidul procedurii legislative ordinare

Procedura de codecizie este o procedură legislativă, instituită prin Tratatul de la Maastricht, pentru adoptarea în comun de către Parlamentul European și Consiliu a actelor legislative. Tratatul de la Amsterdam și Tratatul de la Nisa au adaptat procedura și i-au extins utilizarea.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Tratatul de la Lisabona constă în extinderea codeciziei la peste 80 de domenii de politică, transformând-o astfel în principala practică decizională a Uniunii Europene, cunoscută sub denumirea de procedură legislativă ordinară (articolul 289 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene).

Procedura legislativă ordinară este descrisă la articolul 294 din TFUE și se desfășoară astfel:

  • Prima lectură: 

Comisia prezintă propunerea legislativă Consiliului și Parlamentului European. Ambele instituții desfășoară prima lectură - fără a le fi impuse termene - , iar în cazul în care Consiliul aprobă poziția PE în primă lectură, actul legislativ este adoptat.

  • A doua lectură:

În cazul în care respinge poziția PE, Consiliul adoptă poziția sa în primă lectură și o supune PE în vederea unei a doua lecturi. În cazul în care PE aprobă această poziție, actul legislativ este adoptat. În cazul respingerii, examinarea dosarului nu va putea fi reluată decât pe baza unei noi propuneri a Comisiei. În cazul în care PE propune modificări la poziția Consiliului, are loc cea de a doua lectură a Consiliului. În cazul în care toate modificările sunt aprobate, actul este adoptat; în cazul respingerii, este convocat comitetul de conciliere.

  • Concilierea:

Reprezentanții PE, ai Consiliului și ai Comisiei au la dispoziție șase săptămâni pentru a ajunge la un acord și pentru a aproba textul comun. 

O explicație mult mai detaliată a procedurii figurează în Ghidul procedurii legislative ordinare, care are rolul de facilita activitatea Președinției, a Secretariatului General al Consiliului și a delegațiilor. Acesta descrie în detaliu derularea procedurii în fiecare etapă și explică rolurile Președinției și Secretariatului General.  Anexele cuprind Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie, temeiurile juridice pentru procedura legislativă ordinară, termenele procedurii și repartizarea sarcinilor în cadrul SGC.

GOLP2011