Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Priročnik o rednem zakonodajnem postopku

Postopek soodločanja je zakonodajni postopek, uveden z Maastrichtsko pogodbo, po katerem Svet in Evropski parlament skupaj sprejemata zakonodajne akte. Z Amsterdamsko pogodbo in Pogodbo iz Nice je bil postopek prilagojen, njegova uporaba pa razširjena.

Ena od najpomembnejših sprememb, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, je razširitev postopka soodločanja na več kot 80 političnih področij, kar pomeni, da je glavni način odločanja v EU, ki je znan pod imenom redni zakonodajni postopek (člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

 

Redni zakonodajni postopek je določen v členu 294 PDEU, poteka pa na naslednji način:

  • Prva obravnava: 

Komisija pošlje zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu. Obe instituciji opravita prvo obravnavo – za katero ni nobenega roka – in če Svet odobri stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi, je zakonodajni akt sprejet.

  • Druga obravnava:

Če Svet zavrne stališče Evropskega parlamenta, sprejme svoje stališče v prvi obravnavi in ga pošlje Evropskemu parlamentu v drugo obravnavo. Če Evropski parlament odobri stališče Sveta, je zakonodajni akt sprejet. Če stališče Sveta zavrne, se zadeva lahko ponovno obravnava samo, če Komisija predloži nov predlog. Če Evropski parlament predlaga spremembe stališča Sveta, Svet opravi drugo obravnavo. Če so odobrene vse spremembe, je akt sprejet, v nasprotnem primeru se skliče sestanek spravnega odbora.

  • Spravni postopek:

Predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije morajo v šestih tednih doseči soglasje o skupnem predlogu in ga odobriti. 

Postopek je podrobneje opisan v Priročniku o rednem zakonodajnem postopku, katerega namen je predsedstvu, generalnemu sekretariatu Sveta in delegacijam olajšati delo. V njem so podrobno opisani potek vseh faz postopka ter vlogi predsedstva in generalnega sekretariata. V prilogi so še skupna izjava o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja, pravne podlage za redni zakonodajni postopek, roki za postopek in razdelitev nalog v generalnem sekretariatu Sveta.

GOLP2011