Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Politiky

Zemědělství a rybolov

Rada pro zemědělství a rybolov přijímá právní předpisy v řadě oblastí souvisejících s produkcí potravin, rozvojem venkova a řízením rybolovu.

Konkurenceschopnost

Rada pro konkurenceschopnost usiluje o posílení konkurenceschopnosti a růstu EU. Zaměřuje se přitom na velmi různorodé oblasti politik, jako je vnitřní trh, průmysl, výzkum a inovace a vesmír. 

Hospodářské a finanční věci

Rada pro hospodářské a finanční věci odpovídá za koordinaci hospodářských politik, finanční trhy a pohyb kapitálu a daňové otázky. Připravuje roční rozpočet EU a zabývá se hospodářskými vztahy se zeměmi mimo EU a právními a praktickými aspekty jednotné měny – eura.

Vzdělávání, mládež, kultura a sport

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport podporuje a koordinuje činnost členských států v těchto oblastech a přijímá související doplňková opatření.

Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele podporuje země EU v jejich úsilí o zvýšení zaměstnanosti. Přijímá právní předpisy, jejichž záměrem je zlepšit pracovní podmínky a posílit sociální začlenění a rovnost žen a mužů.

Životní prostředí

Rada pro životní prostředí odpovídá za politiku EU v oblasti životního prostředí, včetně ochrany životního prostředí, obezřetného využívání zdrojů a ochrany lidského zdraví. Zabývá se rovněž mezinárodními environmentálními otázkami, zejména v oblasti změny klimatu.

Zahraniční věci

Rada pro zahraniční věci je odpovědná za vnější činnost EU, která zahrnuje řadu oblastí od zahraniční politiky a obrany přes obchod až po rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Obecné záležitosti

Na svých zasedáních věnovaných obecným záležitostem se Rada zabývá tématy, která se dotýkají více než jedné z politik Unie, jako jsou jednání o rozšíření EU, vypracování víceletého rozpočtového výhledu Unie nebo institucionální či administrativní otázky.

Spravedlnost a vnitřní věci

TRada pro spravedlnost a vnitřní věci přijímá právní předpisy týkající se řady přeshraničních otázek, mimo jiné volného pohybu osob, azylové a imigrační politiky, justiční spolupráce a boje proti trestné činnosti a terorismu.

Doprava, telekomunikace a energetika

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku usiluje o splnění cílů EU v těchto třech oblastech. Zahrnují mimo jiné vybudování moderních, konkurenceschopných a efektivních trhů a infrastruktury a vytvoření transevropských dopravních, telekomunikačních a energetických sítí.

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?