Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Politiky


Rada má rozhodovací a koordinační úlohu.
  • Rada Evropské unie vykonává moc zákonodárnou, obvykle ve spolurozhodování s Evropským parlamentem.
  • Rada koordinuje obecnou hospodářskou politiku členských států.
  • Rada vymezuje a provádí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, založenou na obecných zásadách stanovených Evropskou radou.
  • Rada uzavírá jménem Společenství a Unie mezinárodní smlouvy mezi Společenstvím nebo Unií a jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi.
  • Rada koordinuje činnost členských států a přijímá opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.
  • Rada a Evropský parlament spolu tvoří rozpočtový orgán, který přijímá rozpočet Společenství.