Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Politikker

Rådet for Landbrug og Fiskeri (AGRIFISH)

Rådet for Landbrug og Fiskeri vedtager lovgivning på en række områder i forbindelse med fødevareproduktion, udvikling af landdistrikter og forvaltning af fiskeri.

Rådet for Konkurrenceevne (COMPET)

Rådet søger at styrke EU's konkurrenceevne og vækst. Derved dækker det meget forskellige politikområder, f.eks. det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet. 

Rådet for Økonomi og Finans (Økofin)

Rådet for Økonomi og Finans har ansvaret for at samordne de økonomiske politikker, finansielle markeder og kapitalbevægelser samt beskatningsspørgsmål. Det forbereder EU's årlige budget, varetager økonomiske forbindelser med lande uden for EU og håndterer de juridiske og praktiske aspekter af den fælles valuta, euroen.

Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport (EJC)

Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport støtter, koordinerer og supplerer EU-landenes arbejde på disse områder.

Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO)

Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik støtter EU-landene i deres bestræbelser på at øge beskæftigelsen. Det vedtager lovgivning for at forbedre arbejdsvilkårene, den sociale inklusion og ligestillingen mellem kønnene.

Rådet for Miljø (ENV)

Rådet for Miljø har ansvaret for EU's miljøpolitik, herunder miljøbeskyttelse, forsigtig brug af ressourcerne og beskyttelse af menneskers sundhed. Det beskæftiger sig også med miljøet på internationalt plan, navnlig inden for klimaændringer.

Rådet for Udenrigsanliggender (FAC)

Rådet for Udenrigsanliggender har ansvaret for EU's optræden udadtil - fra udenrigspolitik og forsvar til handel, udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Rådet for Almindelige Anliggender (GAC)

På de samlinger, der er afsat til drøftelse af almindelige anliggender, behandler Rådet spørgsmål, der påvirker mere end et af EU's politikområder, f.eks. forhandlinger om udvidelse af EU, udarbejdelse af EU's flerårige finansielle ramme eller institutionelle og administrative spørgsmål.

Rådet for Retlige og Indre Anliggender (RIA)

Rådet for Retlige og Indre Anliggender vedtager lovgivning på en række grænseoverskridende områder, bl.a. fri bevægelighed for personer, asyl- og immigrationspolitik, retligt samarbejde og bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme.

Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (TTE)

Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi arbejder på at opfylde EU's mål inden for disse tre områder. Det omfatter etablering af moderne, konkurrenceprægede og effektive markeder og infrastrukturer og skabelsen af transport-, kommunikations- og energinet på tværs af Europa.

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?