Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Politikker


Rådet har en besluttende og koordinerende rolle.

  • Rådet for Den Europæiske Union fungerer som lovgivende organ og udøver almindeligvis sin lovgivningsbeføjelse ved fælles beslutningstagning sammen med Europa-Parlamentet.
  • Rådet forestår samordningen af medlemsstaternes overordnede økonomiske politikker.
  • Rådet fastlægger og gennemfører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag
    af de overordnede retningslinjer, der er fastlagt af Det Europæiske Råd.
  • Rådet indgår på Fællesskabets og Unionens vegne internationale aftaler mellem EU og et eller flere tredjelande eller internationale organisationer.
  • Rådet forestår samordningen af medlemsstaternes aktiviteter og vedtager foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager.
  • Rådet og Europa-Parlamentet udgør tilsammen budgetmyndigheden, der vedtager Fællesskabets budget.