Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Politiikat

Maatalous ja kalastus

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyy lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Kilpailukyky

Kilpailukykyneuvosto pyrkii edistämään EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Tässä roolissaan se käsittelee niinkin vaihtelevia aloja kuin sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus. 

Talous- ja rahoitusasiat

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa talouspolitiikan koordinoinnista, rahoitusmarkkinoista ja pääoman liikkeistä sekä verotusasioista. Se laatii EU:n vuotuisen talousarvion, hoitaa taloussuhteita EU:n ulkopuolisiin maihin ja huolehtii yhteiseen rahaan, euroon, liittyvistä oikeudellisista ja käytännön näkökohdista.

Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto tukee, koordinoi ja täydentää jäsenvaltioiden toimia näillä aloilla.

Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto tukee EU-maita niiden toimissa työllisyyden parantamiseksi. Se hyväksyy lainsäädäntöä, jolla pyritään parantamaan työoloja, sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ympäristö

Ympäristöneuvosto vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta, johon kuuluvat myös ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö ja ihmisten terveyden suojelu. Se käsittelee myös kansainvälisiä, erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Ulkoasiat

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät niin ulkopolitiikka ja puolustus kuin myös kauppa, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.

Yleiset asiat

Yleisten asioiden neuvosto käsittelee asioita, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen unionin politiikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n laajentumisneuvottelut, unionin monivuotinen rahoituskehys sekä toimielin- ja hallintokysymykset.

Oikeus- ja sisäasiat

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyy lainsäädäntöä erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa, joita ovat muun muassa ihmisten vapaa liikkuminen, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, oikeudellinen yhteistyö sekä rikollisuuden ja terrorismin torjunta.

Liikenne, televiestintä ja energia

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet näillä kolmella alalla. Tavoitteita ovat muun muassa nykyaikaisten, kilpailukykyisten ja tehokkaiden markkinoiden ja infrastruktuurien sekä Euroopan laajuisten liikenne-, viestintä- ja energiaverkkojen luominen.

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.