Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Szakpolitikák

Mezőgazdaság és Halászat

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács az élelmiszertermeléshez, a vidékfejlesztéshez és a halászati gazdálkodáshoz kötődő számos területen fogad el jogszabályokat.

Versenyképesség

A Versenyképességi Tanács feladata, hogy fokozza az EU versenyképességét, és hogy az Unión belül fellendítse a növekedést. E szerepében olyan változatos szakpolitikai területekkel foglalkozik, mint a belső piac, az ipar, a kutatás és innováció, valamint a világűr.

Gazdasági és Pénzügyek

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács a gazdaságpolitikák koordinálásával, a pénzügyi piacokkal és a tőkemozgásokkal, valamint az adózási kérdésekkel foglalkozik. Összeállítja az EU éves költségvetését, igazgatja a nem uniós országokkal fennálló gazdasági kapcsolatokat, valamint ellátja a közös valutával – az euróval – kapcsolatos jogi és gyakorlati teendőket.

Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport

Az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács támogatja, koordinálja és kiegészíti a tagállamok által az ezeken a területeken tett intézkedéseket.

Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem

A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács támogatja az uniós országoknak a foglalkoztatottsági szint növelésére irányuló erőfeszítéseit. A munkakörülmények, a társadalmi befogadás és a nemek közötti egyenlőség javítását célzó jogszabályokat fogad el.

Környezetvédelem

A Környezetvédelmi Tanács felelős az EU környezetpolitikájáért – így például a környezetvédelemért –, a források körültekintő felhasználásáért és az emberi egészség védelméért. Nemzetközi környezetvédelmi ügyekkel is foglalkozik, különösen az éghajlatváltozás területén.

Külügyek Tanácsa

A Külügyek Tanácsa foglalkozik az Európai Unió külső tevékenységével, amely számos területen átível: idetartozik a kül- és a védelempolitika, a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás is.

Általános Ügyek Tanácsa

A Tanács az „Általános Ügyek” formációban olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek egynél több uniós szakpolitikát érintenek. Ilyenek például az EU bővítésére irányuló tárgyalások, az Unió többéves költségvetésének elkészítése vagy az intézményi, illetve az igazgatási kérdések.

Bel- és Igazságügy

A Bel- és Igazságügyi Tanács jogszabályokat fogad el számos, határokon átnyúló kérdés vonatkozásában. Ezek közé tartozik a személyek szabad mozgása, a menekültügyi és a bevándorlási politika, az igazságügyi együttműködés, valamint a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem.

Közlekedés, Távközlés és Energia

A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács a közlekedés, a távközlés és az energiaügy területén kitűzött uniós célok megvalósításán dolgozik. E célkitűzések közé tartozik korszerű, versenyképes és hatékony piacok és infrastruktúra kialakítása, valamint transzeurópai közlekedési, távközlési és energiahálózatok kiépítése.

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen    Nem


Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?