Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Politikos kryptys


Tarybos vaidmuo – sprendimų priėmimas ir koordinavimas

  • Europos Sąjungos Taryba priima teisės aktus, paprastai taikydama bendro sprendimo su Europos Parlamentu procedūrą.
  • Taryba užtikrina valstybių narių bendros ekonominės politikos koordinavimą.
  • Remdamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytomis bendromis gairėmis Taryba apibrėžia ir įgyvendina bendrą užsienio ir saugumo politiką.
  • Bendrijos ir Sąjungos vardu Taryba sudaro tarptautinius susitarimus tarp pastarųjų ir vienos ar keleto valstybių ar tarptautinių organizacijų.
  • Taryba užtikrina valstybių narių veiksmų koordinavimą ir priima sprendimus dėl taikytinų priemonių policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje.
  • Taryba ir Europos Parlamentas sudaro biudžeto valdymo instituciją, kuri tvirtina Bendrijos biudžetą.