Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Politikos kryptys

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba priima teisės aktus keliose srityse, susijusiose su maisto produktų gamyba, kaimo plėtra ir žuvininkystės valdymu.

Konkurencingumas

Konkurencingumo taryba siekia skatinti ES konkurencingumą ir ekonomikos augimą. Tuo tikslu ji aprėpia įvairias politikos sritis: vidaus rinką, pramonę, mokslinius tyrimus bei inovacijas ir kosmosą.

Ekonomikos ir finansų reikalai

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba yra atsakinga už ekonominės politikos koordinavimą, finansų rinkas, kapitalo judėjimą ir apmokestinimo klausimus. Ji rengia ES metinį biudžetą, prižiūri ekonominius santykius su ES nepriklausančiomis šalimis ir rūpinasi teisiniais bei praktiniais bendros valiutos – euro aspektais.

Švietimas, jaunimas, kultūra ir sportas

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba remia, koordinuoja ir papildo valstybių narių darbą šiose srityse.

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba remia ES šalių pastangas didinti užimtumo lygį. Ji priima teisės aktus, kuriais siekiama gerinti darbo sąlygas, socialinę įtrauktį ir lyčių lygybę.

Aplinka

Aplinkos taryba yra atsakinga už ES aplinkos politiką, įskaitant aplinkos apsaugą, apdairų išteklių naudojimą ir žmonių sveikatos apsaugą. Ji taip pat sprendžia tarptautinius aplinkosaugos klausimus, visų pirma klimato kaitos srityje.

Užsienio reikalai

Užsienio reikalų taryba yra atsakinga už ES išorės veiksmus, pradedant užsienio politikos ir gynybos sritimis, baigiant prekyba, vystomuoju bendradarbiavimu ir humanitarine pagalba.

Bendrieji reikalai

Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiuose nagrinėjami dokumentai, kurie turi įtakos daugiau nei vienai Sąjungos politikos sričiai, pavyzdžiui, deryboms dėl ES plėtros, Sąjungos daugiametės biudžeto perspektyvos rengimui, instituciniams ir administraciniams klausimams.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priima teisės aktus, susijusius su keliais tarpvalstybiniais klausimais, įskaitant laisvą asmenų judėjimą, prieglobsčio ir imigracijos politiką, teisminį bendradarbiavimą ir kovą su nusikalstamumu bei terorizmu.

Transportas, telekomunikacijos ir energetika

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba siekia įgyvendinti ES tikslus šiose trijose srityse. Tai apima modernių, konkurencingų ir veiksmingų rinkų bei infrastruktūros kūrimą ir transeuropinių transporto, komunikacijų ir energetikos tinklų kūrimą.

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?