Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Politika


Padome ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu un koordināciju.

  • Eiropas Savienības Padome īsteno likumdošanas varu, parasti kopā ar Eiropas Parlamentu.
  • Padome koordinē dalībvalstu vispārējo ekonomikas politiku.
  • Padome definē un īsteno ES kopējo ārpolitikas un drošības politiku, pamatojoties uz Eiropadomes izstrādātajām pamatnostādnēm.
  • Padome Kopienas un Savienības vārdā slēdz starptautiskus nolīgumus starp ES un vienu vai vairākām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
  • Padome koordinē dalībvalstu rīcību un pieņem pasākumus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
  • Padome un Eiropas Parlaments ir budžeta lēmējinstitūcija, kas pieņem Kopienas budžetu.