Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Beleid


De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming en coördinatie

  • De Raad van de Europese Unie oefent een wetgevende macht uit, gewoonlijk met medebeslissing van het Europees Parlement.
  • De Raad coördineert het algemeen economisch beleid van de lidstaten.
  • De Raad bepaalt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU op basis van de door de Europese Raad vastgestelde richtsnoeren en zorgt voor de uitvoering ervan.
  • De Raad sluit, namens de Gemeenschap en de Unie, internationale overeenkomsten tussen de EU en een of meer staten of internationale organisaties.
  • De Raad coördineert het optreden van de lidstaten en neemt maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.
  • De Raad en het Europees Parlement vormen de begrotingsautoriteit die de begroting van de Gemeenschap vaststelt.