Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Beleid

Landbouw en Visserij

De Raad Landbouw en Visserij stelt wetgeving vast op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Concurrentievermogen

De Raad Concurrentievermogen streeft ernaar het concurrentievermogen van en de groei in de EU te versterken.  Daarbij worden zeer uiteenlopende beleidsterreinen bestreken, zoals de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en de ruimte. 

Economische en Financiële Zaken

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het coördineren van het economisch beleid, voor de financiële markten en kapitaalverkeer en voor belastingzaken.  Hij stelt de jaarlijkse begroting van de EU op, verzorgt de economische betrekkingen met landen buiten de EU en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is verantwoordelijk voor het steunen, coördineren en aanvullen van de activiteiten van de lidstaten op deze gebieden.

Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken steunt de EU-lidstaten bij hun inspanningen om de werkgelegenheid te vergroten. Hij stelt wetgeving vast die tot doel heeft de werkomstandigheden, sociale inclusie en gendergelijkheid te bevorderen.

Milieu

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, met inbegrip van milieubescherming, een zorgvuldig gebruik van hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid. Hij beraadt zich tevens over internationale milieukwesties, met name in verband met de klimaatverandering.

Buitenlandse Zaken

De Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) is verantwoordelijk voor het externe optreden van de EU, gaande van buitenlands beleid en defensie tot handel, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Algemene Zaken

De Raad Algemene Zaken behandelt dossiers die betrekking hebben op meer dan één beleidssector van de Unie, bijvoorbeeld de onderhandelingen over de uitbreiding van de EU, de voorbereiding van het budgettaire meerjarenperspectief van de Unie of institutionele en administratieve aangelegenheden.

Justitie en Binnenlandse Zaken

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken stelt wetgeving vast voor diverse grensoverschrijdende aangelegenheden, zoals het vrije verkeer van personen, het asiel- en migratiebeleid, justitiële samenwerking en misdaad- en terrorismebestrijding.

Vervoer, Telecommunicatie en Energie

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie streeft naar het bereiken van de EU-doelstellingen op deze drie gebieden. Dit omvat onder meer het tot stand brengen van moderne, competitieve en efficiënte markten en infrastructuur en het creëren van trans-Europese vervoers-, communicatie- en energienetten.

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?