Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Politici

Agricultură și Pescuit

Consiliul Agricultură și Pescuit adoptă legislație într-o serie de domenii care privesc producția de alimente, dezvoltarea rurală și gestionarea pescuitului.

Competitivitate

Consiliul Competitivitate urmărește stimularea competitivității și a creșterii economice în UE. Astfel, acesta acoperă domenii de politici care merg de la piața internă, industrie, cercetare și inovare și până la spațiu. 

Afaceri Economice și Financiare

Consiliul Afaceri Economice și Financiare este responsabil pentru coordonarea politicilor economice, piețele financiare și circulația capitalurilor și aspecte fiscale. Acesta pregătește bugetul anual al UE, gestionează relațiile economice cu țări din afara UE și se ocupă de aspectele juridice și practice ale monedei unice, euro.

Educație, Tineret, Cultură și Sport

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport sprijină, coordonează și completează activitățile statelor membre în aceste domenii.

Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori

Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori sprijină statele membre în eforturile lor de a crește nivelurile de ocupare a forței de muncă. Acesta adoptă legislație care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, incluziunea socială și egalitatea de gen.

Mediu

Consiliul Mediu este responsabil cu politica de mediu a UE, inclusiv protecția mediului, utilizarea prudentă a resurselor, precum și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internațional, în special în domeniul schimbărilor climatice.

Afaceri Externe

Consiliul Afaceri Externe (CAE) este responsabil cu acțiunea externă a UE, de la politică externă și apărare până la comerț, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar.

Afaceri Generale

În cadrul sesiunilor privind afacerile generale, Consiliul examinează dosare care se referă la mai multe politici ale Uniunii, precum negocierile legate de extinderea UE, pregătirea perspectivei bugetare multianuale a Uniunii sau chestiuni instituționale și administrative.

Justiție și Afaceri Interne

Consiliul Justiție și Afaceri Interne adoptă legislație în mai multe aspecte transfrontaliere, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, politicile în domeniul azilului și imigrării, cooperarea judiciară și lupta împotriva criminalității și terorismului.

Transporturi, Telecomunicații și Energie

Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE în aceste trei domenii. Aceasta include stabilirea unor piețe și a unei infrastructuri moderne, competitive și eficiente, precum și crearea unor rețele transeuropene de transport, comunicații și energetice.

A se vedea, de asemenea

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: