Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Politici


Consiliul răspunde de luarea deciziilor şi de coordonare.

  • Consiliul Uniunii Europene adoptă legi, legiferând, în mod normal, împreună cu Parlamentul European.
  • Consiliul coordonează politicile economice generale ale statelor membre.
  • Consiliul defineşte şi  pune în aplicare politica externă şi de securitate comună a UE, pe baza liniilor directoare stabilite de Consiliul European.
  • Consiliul încheie, în numele Comunităţii şi al Uniunii, acorduri internaţionale între UE şi unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale.
  • Consiliul coordonează acţiunile statelor membre şi adoptă măsuri în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.
  • Consiliul şi Parlamentul European constituie autoritatea bugetară care adoptă bugetul Comunităţii.