Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Politiky


Rada zodpovedá za rozhodovanie a koordináciu.
  • Rada Európskej únie vykonáva zákonodarnú právomoc, predovšetkým v rámci spolurozhodovacieho postupu s Európskym parlamentom.
  • Rada koordinuje celkovú hospodársku politiku členských štátov.
  • Rada určuje a uskutočňuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku na základe všeobecných usmernení stanovených Európskou radou.
  • Rada uzatvára v mene spoločenstva a únie medzinárodné dohody s jedným alebo viacerými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami.
  • Rada zabezpečuje koordináciu opatrení členských štátov a prijíma opatrenia v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.
  • Rada spolu s Európskym parlamentom tvorí rozpočtový orgán, ktorý prijíma rozpočet spoločenstva.