Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Politike

Kmetijstvo in ribištvo

Svet za kmetijstvo in ribištvo sprejema zakonodajo na številnih področjih, povezanih s proizvodnjo hrane, razvojem podeželja in upravljanjem ribištva.

Konkurenčnost

Svet za konkurenčnost si prizadeva spodbujati konkurenčnost in rast v EU. Pri tem se osredotoča na različna področja politike, kot so notranji trg, industrija, raziskave ter inovacije in vesolje. 

Ekonomske in finančne zadeve

Svet za ekonomske in finančne zadeve je odgovoren za usklajevanje ekonomske politike, finančne trge ter za pretok kapitala in davčne zadeve. Pripravlja letni proračun EU, pristojen je za ekonomske odnose z državami zunaj EU, ukvarja pa se tudi s pravnimi in praktičnimi vidiki enotne valute, tj. evra.

Izobraževanje, mladina, kultura in šport

Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport podpira, usklajuje in dopolnjuje delo držav članic na teh področjih.

Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov podpira države članice EU pri njihovih prizadevanjih za višjo stopnjo zaposlenosti. Sprejema zakone, s katerimi naj bi izboljšali delovne pogoje, socialno vključevanje in enakost spolov.

Okolje

Svet za okolje je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi okoljskimi vprašanji, zlasti s področja podnebnih sprememb.

Zunanje zadeve

Svet za zunanje zadeve je odgovoren za zunanje delovanje EU, ki sega od zunanje politike in obrambe do trgovine, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Splošne zadeve

Svet na sejah, posvečenih splošnim zadevam, obravnava vprašanja, ki zadevajo več kot eno politiko Unije, denimo pogajanja o širitvi EU, pripravo večletne proračunske perspektive Unije, pa tudi institucionalna in administrativna vprašanja.

Pravosodje in notranje zadeve

Svet za pravosodje in notranje zadeve sprejema zakone v zvezi s čezmejnimi zadevami, vključno s prostim gibanjem ljudi, azilom in politiko priseljevanja, pravosodnim sodelovanjem ter bojem proti kriminalu in terorizmu.

Promet, telekomunikacije in energija

Svet za promet, telekomunikacije in energijo si prizadeva za uresničitev ciljev EU na teh področjih. Njegovi cilji so med drugim vzpostavitev sodobnih, konkurenčnih in učinkovitih trgov in infrastrukture ter vzpostavljanje vseevropskih prometnih, komunikacijskih in energetskih omrežij.

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?