Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Politik

Rådet ansvarar för beslutsfattande och samordning.

  • Europeiska unionens råd stiftar lagar, vanligtvis tillsammans med Europaparlamentet.
  • Rådet samordnar medlemsstaternas allmänna ekonomiska politik.
  • Rådet fastställer och genomför EU:s utrikes-och säkerhetspolitik, på grundval av riktlinjer som fastställts av Europeiska rådet.
  • Rådet ingår för gemenskapens och unionens räkning internationella avtal mellan EU och en eller flera stater eller internationella organisationer.
  • Rådet samordnar medlemsländernas verksamhet och vidtar åtgärder inom området polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
  • Rådet och Europaparlamentet utgör den budgetmyndighet som antar gemenskapens budget.