Search by Issuing Country: CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

H - Residence document

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-11001, O - Ordinary document CZE-HO-11001, O - Ordinary document
  POVOLENÍ K POBYTU
  CZE-HO-11001
  H - Residence document
  First Issued On: 04.07.2011

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-10001, O - Ordinary document CZE-HO-10001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ OPRÁVNĚNÍ K POBYTU OSOBY POŽÍVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OCHRANY
  CZE-HO-10001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.09.2006

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-09002, O - Ordinary document CZE-HO-09002, O - Ordinary document
  PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA
  CZE-HO-09002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.09.2006

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-09001, O - Ordinary document CZE-HO-09001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA
  CZE-HO-09001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1996

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-08001, O - Ordinary document CZE-HO-08001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU OBČANA EVROPSKÉ UNIE
  CZE-HO-08001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.2007

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-07001, O - Ordinary document CZE-HO-07001, O - Ordinary document
  POTVRZENÍ O PŘECHODNÉM POBYTU NA ÚZEMÍ
  CZE-HO-07001
  H - Residence document
  First Issued On: 27.04.2006

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-06001, O - Ordinary document CZE-HO-06001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU
  CZE-HO-06001
  H - Residence document
  First Issued On: 27.04.2006

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-05002, O - Ordinary document CZE-HO-05002, O - Ordinary document
  POBYTOVÁ KARTA RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA EVROPSKÉ UNIE
  CZE-HO-05002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.2013

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-05001, O - Ordinary document CZE-HO-05001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POBYTU RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA EVROPSKÉ UNIE
  CZE-HO-05001
  H - Residence document
  First Issued On: 27.04.2006

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-04002, O - Ordinary document
  POVOLENÍ K POBYTU
  CZE-HO-04002
  H - Residence document
  First Issued On: 25.06.2012

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-04001, O - Ordinary document
  POVOLENÍ K POBYTU
  CZE-HO-04001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2004

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-03001, O - Ordinary document CZE-HO-03001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO STÁTNÍHO PŘÍSLUŠNÍKA ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
  CZE-HO-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2004

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-02001, O - Ordinary document
  POVOLENÍ K POBYTU RESIDENCE PERMIT
  CZE-HO-02001
  H - Residence document
  First Issued On: 15.03.2003

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-01002, O - Ordinary document CZE-HO-01002, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE
  CZE-HO-01002
  H - Residence document
  First Issued On: 02.03.1998

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HO-01001, O - Ordinary document CZE-HO-01001, O - Ordinary document
  PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE
  CZE-HO-01001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1996

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HP-12002, P - Temporary / Provisional / Emergency
  AKT ACT _ R/VV _ VÝJEZDNÍ PŘÍKAZ/DEPARTURE ORDER
  CZE-HP-12002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2004

 • CZE - Czech Republic • ČESKÁ REPUBLIKA •

  CZE-HP-12001, P - Temporary / Provisional / Emergency
  AKT ACT _ ŘÍZENÍ/APPLICATION 2004/38/EC
  CZE-HP-12001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.07.2007

[01.07.2015 00:02:53 CEST] Top