Search by Issuing Country: DNK - Denmark • DANMARK •

H - Residence document

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-06004, O - Ordinary document DNK-HO-06004, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-06004
  H - Residence document
  First Issued On: 01.07.1997

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-06003, O - Ordinary document DNK-HO-06003, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-06003
  H - Residence document
  First Issued On: 01.02.1992

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-06002, O - Ordinary document DNK-HO-06002, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-06002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1984

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-06001, O - Ordinary document DNK-HO-06001, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-06001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.12.1977

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05006, O - Ordinary document DNK-HO-05006, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-05006
  H - Residence document
  First Issued On: 01.06.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05005, O - Ordinary document DNK-HO-05005, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-05005
  H - Residence document
  First Issued On: 01.06.1997

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05004, O - Ordinary document DNK-HO-05004, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-05004
  H - Residence document
  First Issued On: 01.02.1996

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05003, O - Ordinary document DNK-HO-05003, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-05003
  H - Residence document
  First Issued On: 01.10.1995

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05002, O - Ordinary document DNK-HO-05002, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-05002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1984

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-05001, O - Ordinary document DNK-HO-05001, O - Ordinary document
  OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE
  DNK-HO-05001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.08.1975

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-04003, O - Ordinary document DNK-HO-04003, O - Ordinary document
  OPHOLDSBEVIS FOR STATSBORGER I ET EF-MEDLEMSLAND
  DNK-HO-04003
  H - Residence document
  First Issued On: 01.02.1992

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-04002, O - Ordinary document DNK-HO-04002, O - Ordinary document
  OPHOLDSBEVIS FOR STATSBORGERE I ET EF-MEDLEMSLAND
  DNK-HO-04002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1984

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-04001, O - Ordinary document DNK-HO-04001, O - Ordinary document
  OPHOLDSBEVIS FOR STATSBORGER I ET EF-MEDLEMSLAND
  DNK-HO-04001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.01.1979

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03008, O - Ordinary document DNK-HO-03008, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03008
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03007, O - Ordinary document DNK-HO-03007, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03007
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03006, O - Ordinary document DNK-HO-03006, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03006
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03005, O - Ordinary document DNK-HO-03005, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03005
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03004, O - Ordinary document DNK-HO-03004, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03004
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03003, O - Ordinary document DNK-HO-03003, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03003
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03002, O - Ordinary document DNK-HO-03002, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03002
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-03001, O - Ordinary document DNK-HO-03001, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 14.08.2003

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02007, O - Ordinary document DNK-HO-02007, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02007
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02006, O - Ordinary document DNK-HO-02006, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02006
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02005, O - Ordinary document DNK-HO-02005, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02005
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02004, O - Ordinary document DNK-HO-02004, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02004
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02003, O - Ordinary document DNK-HO-02003, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02003
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02002, O - Ordinary document DNK-HO-02002, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02002
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-02001, O - Ordinary document DNK-HO-02001, O - Ordinary document
  OPHOLDSTILLADELSE
  DNK-HO-02001
  H - Residence document
  First Issued On: 14.09.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-01004, O - Ordinary document DNK-HO-01004, O - Ordinary document
  EF/EØS-OPHOLDSKORT
  DNK-HO-01004
  H - Residence document
  First Issued On: 01.10.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-01003, O - Ordinary document DNK-HO-01003, O - Ordinary document
  EF/EØS-OPHOLDSKORT
  DNK-HO-01003
  H - Residence document
  First Issued On: 01.10.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-01002, O - Ordinary document DNK-HO-01002, O - Ordinary document
  EF/EØS-OPHOLDSKORT
  DNK-HO-01002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.10.1998

 • DNK - Denmark • DANMARK •

  DNK-HO-01001, O - Ordinary document DNK-HO-01001, O - Ordinary document
  EF/EØS-OPHOLDSKORT
  DNK-HO-01001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.10.1998

[01.07.2015 00:02:54 CEST] Top