Search by Issuing Country: POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

H - Residence document

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11006, O - Ordinary document POL-HO-11006, O - Ordinary document
  ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  POL-HO-11006
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11005, O - Ordinary document POL-HO-11005, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE
  POL-HO-11005
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11004, O - Ordinary document POL-HO-11004, O - Ordinary document
  POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
  POL-HO-11004
  H - Residence document
  First Issued On: 09.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11003, O - Ordinary document POL-HO-11003, O - Ordinary document
  KARTA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE
  POL-HO-11003
  H - Residence document
  First Issued On: 09.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11002, O - Ordinary document POL-HO-11002, O - Ordinary document
  TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
  POL-HO-11002
  H - Residence document
  First Issued On: 09.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-11001, O - Ordinary document POL-HO-11001, O - Ordinary document
  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU
  POL-HO-11001
  H - Residence document
  First Issued On: 09.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-10002, O - Ordinary document POL-HO-10002, O - Ordinary document
  ZEZWOLENIE NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO
  POL-HO-10002
  H - Residence document
  First Issued On: 22.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-10001, O - Ordinary document POL-HO-10001, O - Ordinary document
  ZEZWOLENIE NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO
  POL-HO-10001
  H - Residence document
  First Issued On: 22.05.2014

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-09001, O - Ordinary document POL-HO-09001, O - Ordinary document
  ZEZWOLENIE NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO
  POL-HO-09001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.08.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-08001, O - Ordinary document POL-HO-08001, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU
  POL-HO-08001
  H - Residence document
  First Issued On: 23.08.2011

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-07001, O - Ordinary document POL-HO-07001, O - Ordinary document
  ZEZWOLENIE NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO
  POL-HO-07001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.07.2009

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-06003, O - Ordinary document POL-HO-06003, O - Ordinary document
  KARTA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
  POL-HO-06003
  H - Residence document
  First Issued On: 22.08.2007

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-06002, O - Ordinary document POL-HO-06002, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
  POL-HO-06002
  H - Residence document
  First Issued On: 22.08.2007

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-06001, O - Ordinary document POL-HO-06001, O - Ordinary document
  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU
  POL-HO-06001
  H - Residence document
  First Issued On: 22.08.2007

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-05002, O - Ordinary document POL-HO-05002, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ/EOG
  POL-HO-05002
  H - Residence document
   

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-05001, O - Ordinary document POL-HO-05001, O - Ordinary document
  DOKUMENT POBYTU
  POL-HO-05001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2004

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-04001, O - Ordinary document POL-HO-04001, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU
  POL-HO-04001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.05.2004

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-03002, O - Ordinary document POL-HO-03002, O - Ordinary document
  POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
  POL-HO-03002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.09.2003

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-03001, O - Ordinary document POL-HO-03001, O - Ordinary document
  TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
  POL-HO-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.09.2003

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-02001, O - Ordinary document POL-HO-02001, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU
  POL-HO-02001
  H - Residence document
  First Issued On: 18.03.2002

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-01003, O - Ordinary document POL-HO-01003, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU
  POL-HO-01003
  H - Residence document
  First Issued On: 27.11.2001

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-01002, O - Ordinary document POL-HO-01002, O - Ordinary document
  KARTA POBYTU
  POL-HO-01002
  H - Residence document
  First Issued On: 01.07.2001

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HO-01001, O - Ordinary document POL-HO-01001, O - Ordinary document
  KARTA STAŁEGO POBYTU
  POL-HO-01001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.03.1998

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-03003, D - Diplomatic POL-HD-03003, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA DYPLOMATYCZNA/DIPLOMATIC IDENTITY CARD
  POL-HD-03003
  H - Residence document
  First Issued On: 09.01.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-03002, D - Diplomatic POL-HD-03002, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA KONSULARNA KONSULA HONOROWEGO/CONSULAR IDENTITY CARD FOR HONORARY CONSUL
  POL-HD-03002
  H - Residence document
  First Issued On: 24.01.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-03001, D - Diplomatic POL-HD-03001, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA KONSULARNA/CONSULAR IDENTITY CARD
  POL-HD-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 13.01.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-02003, D - Diplomatic POL-HD-02003, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA DYPLOMATYCZNA
  POL-HD-02003
  H - Residence document
  First Issued On: 08.01.2004

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-02002, D - Diplomatic POL-HD-02002, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA SŁUŻBOWA
  POL-HD-02002
  H - Residence document
  First Issued On: 08.01.2004

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-02001, D - Diplomatic POL-HD-02001, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA KONSULARNA
  POL-HD-02001
  H - Residence document
  First Issued On: 05.02.2004

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HD-01001, D - Diplomatic POL-HD-01001, D - Diplomatic
  LEGITYMACJA KONSULARNA
  POL-HD-01001
  H - Residence document
  First Issued On: 30.11.2003

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HS-03002, S - Service / Official POL-HS-03002, S - Service / Official
  LEGITYMACJA SPECJALNA/SPECIAL IDENTITY CARD
  POL-HS-03002
  H - Residence document
  First Issued On: 17.01.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HS-03001, S - Service / Official POL-HS-03001, S - Service / Official
  LEGITYMACJA SŁUŻBOWA/OFFICIAL IDENTITY CARD
  POL-HS-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 10.01.2012

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HS-01001, S - Service / Official POL-HS-01001, S - Service / Official
  ZAŚWIADCZENIE
  POL-HS-01001
  H - Residence document
  First Issued On: 30.11.2003

 • POL - Poland • RZECZPOSPOLITA POLSKA •

  POL-HP-03001, P - Temporary / Provisional / Emergency POL-HP-03001, P - Temporary / Provisional / Emergency
  TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
  POL-HP-03001
  H - Residence document
  First Issued On: 01.09.2003

[01.07.2015 00:03:01 CEST] Top