Dokuments: ROU-BO-03001

Ģenerālsekretariāts
Virsraksts:
CARTE D'IDENTITE_CARTE DE IDENTITATE_IDENTITY CARD
Izdevējvalsts:
ROU - Rumānija • ROMÂNIA •
Dokumenta kategorija::
B - Identitātes karte
Dokumenta tips:
O - parasts dokuments
Dokumenta versijas numurs:
03001
Pirmās izdošanas datums:
02.01.2017
Derīgs:
Juridiskais statuss / galvenais nolūks:
Identitātes karte, ko izdod valstspiederīgajiem: ROU - Rumānija • ROMÂNIA • Ceļošanas dokuments derīgs Eiropas Savienībā un asociētajās Šengenas valstīs
Saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Likumā Nr. 248/2005 par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Rumānijas pilsoņi var brīvi pārvietoties uz ārvalstīm, kas vēlāk tika grozīts un papildināts, derīga identitātes karte ir ceļošanas dokuments, uz kura pamata Rumānijas pilsoņi var ceļot uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nosacījumi personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai un to forma un saturs tiek regulēti ar šādiem tiesību aktiem: Valdības arkārtas dekrēts Nr. 97/2005 par Rumānijas pilsoņu reģistrāciju, domicilu, dzīvesvietu un personu apliecinošiem dokumentiem (pārpublicēts); Valdības lēmums Nr. 1375/2006, ar ko apstiprina noteikumus tādu juridisko noteikumu vienādai piemērošanai, kuri attiecas uz Rumānijas pilsoņu reģistrāciju, domicilu, dzīvesvietu un personu apliecinošiem dokumentiem, un kas vēlāk tika grozīts un papildināts; Valdības lēmums Nr. 839/2006 par personu apliecinošu dokumentu veidu un saturu, par uzturēšanās uzlīmi un par zemesgrāmatu, kas pēc tam tika grozīts un papildināts
Vispārējā struktūra:
karte
Platums (mm):
105
Augstums (mm):
74

Derīgums

Maksimāli pieļaujamais derīgums:
4   gads (gadi)
Minimālais turētāja vecums:
14   gads (gadi)
Turētāja maksimālais vecums:
18   gads (gadi)
Derīguma termiņš:
4   gads (gadi)
Var pagarināt:
Derīguma termiņš - Papildu informācija:
kartes derīguma termiņš beidzas tās turētāja dzimšanas dienā

Derīgums

Maksimāli pieļaujamais derīgums:
7   gads (gadi)
Minimālais turētāja vecums:
18   gads (gadi)
Turētāja maksimālais vecums:
25   gads (gadi)
Derīguma termiņš:
7   gads (gadi)
Var pagarināt:
Derīguma termiņš - Papildu informācija:
kartes derīguma termiņš beidzas tās turētāja dzimšanas dienā

Derīgums

Maksimāli pieļaujamais derīgums:
10   gads (gadi)
Minimālais turētāja vecums:
25   gads (gadi)
Turētāja maksimālais vecums:
55   gads (gadi)
Derīguma termiņš:
10   gads (gadi)
Var pagarināt:
Derīguma termiņš - Papildu informācija:
kartes derīguma termiņš beidzas tās turētāja dzimšanas dienā

Derīgums

Maksimāli pieļaujamais derīgums:
100   gads (gadi)
Minimālais turētāja vecums:
55   gads (gadi)
Var pagarināt:
Derīguma termiņš - Papildu informācija:
ja persona ir vecāka par 55 gadiem, tai identitātes karti izsniedz uz neierobežotu laiku
Lappuse:
Aizsardzības elements: Substrāts
Substrāta materiāls: citi varianti
Virsmas krāsa: balts
Image 272075 of Substrāts
Aizsardzības elements: UV elements
Gaisma: UV GAISMA (365 nm)
Image 272080 of UV elements
Aizsardzības elements: Drukas paņēmiens
Gaisma: lāzers
Image 272083 of Drukas paņēmiens
Aizsardzības elements: Biogrāfijas dati
Image 272091 of Biogrāfijas dati
Image 272092 of Biogrāfijas dati
Image 272093 of Biogrāfijas dati
pirmais cipars apzīmē personas dzimumu: "1" vai "2" (vīrietis vai sieviete) - personām, kas dzimušas laikā no 1900. līdz 1999. gadam; "3" vai "4" - personām, kas dzimušas laikā no 1800. līdz 1899. gadam; "5" vai "6" - personām, kas dzimušas laikā no 2000. līdz 2099. gadam. Tam seko 6 zīmju kopums, kas norāda uz identitātes kartes turētāja dzimšanas gadu/mēnesi/datumu. Pēdējās 6 zīmes veido unikālo numuru, kas tiek piešķirts dzimšanas brīdī.
Aizsardzības elements: Dokumenta turētāja attēls
Fotoattēla tips: krāsains
Fotoattēla iestrādes paņēmiens: lāzerdruka
Image 272094 of Dokumenta turētāja attēls
Aizsardzības elements: Dokumenta turētāja attēls
Fotoattēla tips: sekundārais fotoattēls (dubultattēls) ir vienā krāsā
Image 272096 of Dokumenta turētāja attēls

Aizmugure

Lappuse:
Image 272074 of Aizmugure
ROU

Šo informāciju jums nosūtīja Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts. To ir atlasījuši un apkopojuši dokumentu eksperti Rumānijā • ROMÂNIA •

[ Dokumenta izstrādes datums : 07.05.2017 15:32:33 CEST ] Uz augšu