PRADO kontaktinformācija

Ģenerālsekretariāts

Neatkarīgi no dokumenta izcelsmes jautājumus par dokumentu adresējiet savas valsts kontaktpunktam. Vienīgi tajā jūs varēsiet iegūt papildu informāciju (tostarp precīzākas ziņas par citu valstu dokumentiem).

Visu ES dalībvalstu un Islandes, Norvēģijas un Šveices dokumentu eksperti sniedz un atlasa informāciju, kas atklājama plašai sabiedrībai ar PRADO starpniecību.