PRADO glosārijs

Ģenerālsekretariāts

Eiropas Savienības Padomes PRADO glosārijs.
Tehniski termini, kas saistīti ar aizsardzības elementiem un aizsargātiem dokumentiem kopumā (alfabētiskā secībā).

PRADO vārdnīca - Biežāk izmantoto terminu un vārdkopu saraksts visās pieejamajās valodās.