Atzīti ceļošanas dokumenti

Ģenerālsekretariāts

Eiropas Komisija ar ES dalībvalstu un Šengenas asociēto valstu palīdzību, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta vietējā Šengenas sadarbībā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Lēmumā Nr. 1105/2011/ES, ir izveidojusi trīs daļās sadalītu tādu ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri tā turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, kā arī neizsmeļošu sarakstu ar zināmām fantāzijas un maskētam pasēm.

Neizsmeļošs saraksts ar zināmām fantāzijas un maskētām pasēm, uz kurām nebūtu jāattiecina atzīšana vai neatzīšana un kuras to turētājiem nedod tiesības šķērsot ārējās robežas un kurās nedrīkstētu ielīmēt vīzu

Uzklikšķinot uz kādu no minētajām saitēm, Jūs tiksiet pāradresēti uz Eiropas Komisijas mājas lapu