Document: ISL-FO-01002

Secretariatul General
Titlu:
ÖKUSKÍRTEINI ('ÍS')
Ţara emitentă:
ISL - Islanda • ÍSLAND_ICELAND_ISLANDE •
Categoria de documente:
F - Permis de conducere
Tip de document:
O - Document obişnuit
Numărul versiunii documentului:
01002
Data primei eliberări:
15.08.2006
Valabil:
da
Statutul juridic:
Permis de conducere eliberat persoanelor cu reşedinţa oficială în: ISL - Islanda • ÍSLAND_ICELAND_ISLANDE • Document care stabileşte identitatea titularului pe teritoriul ţării respective dar nu atestă cetăţenia titularului.
Formatul general:
card
Lăţimea formatului (mm):
86
Înălţimea formatului (mm):
54
Image 153490 of Recto - identitate
Element de securitate: tehnica de imprimare
Image 153492 of tehnica de imprimare
Element de securitate: tehnica de imprimare
Elementul de securitate: cerneală optic variabila (OVI)
Image 153493 of tehnica de imprimare
Image 153494 of tehnica de imprimare
Element de securitate: date de identificare
date de identificare/alte date personalizate
Tehnică: gravare cu laser
Image 153496 of date de identificare
Element de securitate: imaginea titularului
Tehnica de integrare a fotografiei: gravare cu laser
Image 153499 of imaginea titularului
Element de securitate: element vizibil la raze ultraviolete
Sursa de lumină: LUMINĂ UV
Image 153500 of element vizibil la raze ultraviolete
Image 153501 of Verso
Element de securitate: tehnica de imprimare
Tehnică: gravare cu laser
Text imprimat/observaţie: Data expirării
Element de securitate: element vizibil la raze ultraviolete
Sursa de lumină: LUMINĂ UV
Image 153817 of element vizibil la raze ultraviolete
[ ISL ] Data ultimei revizii 25.05.2016 20:31:14 CEST Sus