Vyhľadávanie podľa krajiny dokladu

Generálny sekretariát

Doklady členských štátov Európskej únie a ďalších krajín, ktoré sa zapojili do systému PRADO

Doklady členských štátov Európskej únie zoradené abecedne podľa trojpísmenového kódu krajiny používaného v cestovných dokladoch, za nimi nasledujú doklady ďalších krajín, ktoré sa zapojili do systému PRADO (v abecednom poradí).

Doklady s kódmi iných krajín alebo regiónov ako krajín, ktoré sa zapojili do systému PRADO

Doklady s kódmi iných krajín ako krajín, ktoré sa zapojili do systému PRADO v abecednom poradí podľa trojpísmenového kódu krajiny a regiónu používaného v cestovných dokladoch.

Naposledy zmenené 23.09.2016 08:29:42 CEST