Handling: AUT-HO-11001

Generalsekretariatet
Titel:
AUFENTHALTSTITEL
Utfärdande land:
AUT - Österrike • REPUBLIK ÖSTERREICH •
Dokumentkategori:
H - Uppehållsrelaterad handling
Dokumenttyp:
O - Ordinarie dokument
Dokumentversionsnummer:
11001
Första gången utfärdat/d den:
01.07.2011
Giltig:
ja
Rättslig status:
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig i: AUT - Österrike • REPUBLIK ÖSTERREICH • och att röra sig fritt inom Schengenområdet
Allmänt utförande:
kort
Bredd (mm):
86
Höjd (mm):
54
Antal sidor:
2

Följande kan införas under rubriken "ART DES AUFENTHALTSTITELS" (typ av tillstånd)

"NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNG" (bosättningstillstånd) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ANGEHÖRIGER" (anhörig) eller "AUSGENOMMEN ERWERBSTÄTIGKEIT" (inget avlönat arbete), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEIN ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (inget tillträde till arbetsmarknaden);

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "BETRIEBSENTSANDTER" (utstationerad arbetare), "KÜNSTLER" (konstnär), "ROTATIONSARBEITSKRAFT" (arbetstagare anställd av en internationell arbetsgivare och som ofta byter arbetsort), "SCHÜLER" (skolelev), "STUDIERENDER" (studerande) eller "§ 69a NAG" (paragraf 69a i lagen om bosättning och uppehåll), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ARBEITSMARKTZUGANG NUR MIT ARBEITSMARKTDOKUMENT" (tillträde till arbetsmarknaden endast med en handling som ger tillträde till arbetsmarknaden )

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KÜNSTLER" (konstnär) or "SELBSTÄNDIGER" (egenföretagare), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "NUR SELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT ZULÄSSIG" (endast egenföretagarverksamhet är tillåten);

"DAUERAUFENTHALT-EG" (varaktigt bosatt inom EG); "DAUERAUFENTHALT-FAMILIENANGEHÖRIGER" (permanent uppehållstillstånd för familjemedlem) eller "FAMILIENANGEHÖRIGER" (familjemedlem) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"FAMILIENANGEHÖRIGER" (familjemedlem) eller "NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNG" (bosättningstillstånd) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "ARBEITSMARKTZUGANG NUR MIT ARBEITSMARKTDOKUMENT" (tillträde till arbetsmarknaden endast med en handling som ger tillträde till arbetsmarknaden)

"BLAUE KARTE EU" (blåa EU-kortet) eller "ROT-WEISS-ROT - KARTE" (rödvitröda kortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): UNSELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT BEI [MUSTERFIRMA]" (avlönad anställning med [namnet på företaget])

DAUERAUFENTHALT-EG" (varaktigt bosatt inom EG) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "EHEMALIGER INHABER DER BLAUEN KARTE EU" (tidigare innehavare av det blå EU-kortet) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"ROT-WEISS-ROT - KARTE PLUS" (rödvitröda kortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "NUR SELBSTÄNDIGE ERWERBSTÄTIGKEIT" (endast egenföretagarverksamhet);

"ROT-WEISS-ROT - KARTE PLUS" (rödvitröda pluskortet) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "KEINE" (saknas) och uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (fritt tillträde till arbetsmarknaden)

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): FAMILIENGEMEINSCHAFT" (familjeåterförening) & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "MIT KÜNSTLER" (med en konstnär), "MIT ROTATIONSARBEITSKRAFT" (med en arbetstagare anställd av en internationell arbetsgivare och som ofta byter arbetsort), "MIT SONDERFÄLLE UNSELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT" (med en person under särskilda former av avlönad anställning), "MIT STUDIERENDER" (med en studerande), "MIT FORSCHER FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (med en forskare, fritt tillträde till arbetsmarknaden), "MIT SONDERF. UNSELBST. ERWERBST. FREIER ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT" (med en person under särskilda former av avlönad anställning, fritt tillträde till arbetsmarknaden), "MIT § 69a NAG" (med paragraf 69a i lagen om bosättning och uppehåll)

"AUFENTHALTSBEWILLIGUNG" (rätt till uppehåll) + uppgift på framsidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "FORSCHER" (forskare), "SONDERFÄLLE UNSELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT" (särskilda former av avlönad anställning) eller "SOZIALDIENSTLEISTENDER" (socialarbetare), & uppgift på baksidan under "SONSTIGE ANGABEN" (övriga uppgifter): "GILT BEI [MUSTERFIRMA]" (tillämplig för [namnet på företaget]

Framsida – identitet

Image 145893 of Framsida – identitet
Säkerhetsdetalj: UV-säkring
Ljuskälla: UV-BELYSNING
Image 145905 of UV-säkring

Baksida

Image 146003 of Baksida
Säkerhetsdetalj: UV-säkring
Image 145999 of UV-säkring
[ AUT ] Senast ändrad den 25.05.2016 20:20:13 CEST Upp