PRADO глосар

Генерален секретариат

Съвет на Европейския съюз Глосар за PRADO.
Технически термини, свързани със защитните елементи и защитените документи като цяло (по азбучен ред).

PRADO речник - Списък на често използвани термини и изрази на всички поддържани езици.