Моля да имате предвид, че информацията относно европейските документи за пътуване и самоличност все още не е пълна — все още липсват много документи и разновидности на документи. Моля посетете ни отново в скоро време, за да видите дали търсеният от вас документ не е бил включен междувременно в нашата база данни.

Когато проверявате защитните елементи на документи: ПИПНЕТЕ, ОГЛЕДАЙТЕ, НАКЛОНЕТЕ!

Независимо от произхода на документа, по всички въпроси се обръщайте към националния център за връзка. Само оттам ще можете да получите допълнителна информация (включително характеристики на чуждестранни документи).

Най-нови документи

Виж всички нови описания на документи

Най-нови документи на български език

Виж всички нови описания на документи
Последно разгледано на 26.09.2017 07:51:41 CEST