Glosář PRADO

Generální sekretariát

Glosář PRADO, vypracovaný Radou Evropské unie.
Odborné termíny týkající se zajišťovacích prvků a obecně problematiky zabezpečených dokladů (v abecedním pořadí).

Slovník PRADO - Seznam často užívaných termínů a výrazů ve všech podporovaných jazycích.