Napominjemo da informacije o europskim putnim i osobnim ispravama u ovoj bazi podataka još uvijek nisu potpune;; nekoliko isprava i verzija isprava još uvijek nedostaje. Posjetite nas ponovno kako biste provjerili jesu li isprave koje tražite u međuvremenu uključene u našu bazu podataka.

Prilikom provjere sigurnosnih obilježja isprava: OPIPAJTE, POGLEDAJTE, PROVJERITE ZAKRETANJEM!

Bez obzira na porijeklo isprave, sva pitanja vezana uz nju uputite nacionalnoj kontaktnoj točki. Jedino ćete tamo moći doći do dodatnih informacija (uključujući podatke o stranim ispravama).

Najnovije isprave

Pregled svih novih opisa isprava

Najnovije isprave dostupne na hrvatskom

Pregled svih novih opisa isprava
Posljednji put pregledano 20.10.2017 08:50:54 CEST