Dokuments: HRV-FO-01002

Ģenerālsekretariāts
Virsraksts:
VOZAČKA DOZVOLA_PERMIS DE CONDUIRE ('HR')
Izdevējvalsts:
HRV - Horvātija • REPUBLIKA HRVATSKA •
Dokumenta kategorija::
F - Vadītāja apliecība
Dokumenta tips:
O - parasts dokuments
Dokumenta versijas numurs:
01002
Pirmās izdošanas datums:
20.11.2004
Jaunākais izdošanas datums:
31.01.2009
Vairs nav spēkā pēc:
09.01.2033
Derīgs:
Juridiskais statuss / galvenais nolūks:
Autovadītāja apliecība, kura izdoda personām, kas likumīgi uzturas: HRV - Horvātija • REPUBLIKA HRVATSKA • Dokuments apliecina tā turētāja identitāti šīs valsts teritorijā, bet nepierāda turētāja pilsonību.
Vispārējā struktūra:
salocīts dokuments
Platums (mm):
222
Augstums (mm):
105
Lappušu skaits::
6
Iestādes piešķirtais numurs:

Derīgums

Derīguma termiņš - Papildu informācija:
lai iegūtu informāciju par dokumenta derīguma termiņu, skatīt otru pusi - biogrāfijas datu lapu ("VRIJEDI DO" - derīgs līdz)
Galvenā(-s) atšķirība(-s) salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli

galvenās atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo vadītāja apliecības modeli HRV-FO-01001 ir vadītāja apliecības priekšpusē un aizmugurē uzdrukātajā veidlapas tekstā

Lappuse:
Image 273737 of Priekšpuse – identitātes dati
Aizsardzības elements: Ūdenszīme
Gaisma: CAUREJOŠA GAISMA
Image 273741 of Ūdenszīme
Aizsardzības elements: UV elements
Gaisma: UV GAISMA (365 nm)
Image 273743 of UV elements
Aizsardzības elements: Drukas paņēmiens
veidlapas teksts
Image 273746 of Drukas paņēmiens
Aizsardzības elements: Biogrāfijas dati

Biogrāfijas dati ir ievadīti mehāniski. Dati, kas norāda uz transportlīdzekļu kategorijām, kuru vadīšanai šī apliecība ir derīga, ir apstiprināti ar krāsas zīmogu un pilnvarotās personas parakstu.

Aizsardzības elements: Dokumenta turētāja attēls
Fotoattēla tips: krāsains
Lappuse:
Image 273738 of Aizmugure
Aizsardzības elements: UV elements
Gaisma: UV GAISMA (365 nm)
Image 273753 of UV elements
Aizsardzības elements: Drukas paņēmiens
veidlapas teksts
Image 273761 of Drukas paņēmiens
Aizsardzības elements: Drukas paņēmiens
sērijas numurs
Image 273763 of Drukas paņēmiens
HRV

Šo informāciju jums nosūtīja Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts. To ir atlasījuši un apkopojuši dokumentu eksperti Horvātijā • REPUBLIKA HRVATSKA •

[ Dokumenta izstrādes datums : 11.08.2017 11:53:19 CEST ] Uz augšu