Pārbaudīt dokumenta numuru derīgumu

Ģenerālsekretariāts

Dokumenta numura pārbaude ir papildu līdzeklis, lai pārliecinātos par dokumenta derīgumu vai nederīgumu. Lēmums, kas balstīts tikai uz informāciju, kura ir pieejama, izmantojot šādu vietni, var būt neprecīzs vairāku iemeslu dēļ, piemēram, dokuments ir nozaudēts/nozagts, bet par to vēl nav paziņots, lēns informācijas atjaunināšanas process vai citi iemesli.

Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) nevar kontrolēt saites, kas ved uz ārējām vietnēm. PĢS neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu. Dažas no vietnēm pagaidām var būt nepieejamas; piekļuve tām var būt ierobežota; tās, piemēram, var būt pieejamas tikai dokumenta turētājam - to skaits ir jāpārbauda; dažās vietnēs lietotājam var būt prasība reģistrēties; dažas vietnes var lietot tikai par maksu.