Prosím, všimnite si, že informácie o európskych cestovných dokladoch a preukazoch totožnosti v tejto databáze zatiaľ nie sú kompletné; stále chýbajú niektoré doklady a ich verzie. Ak ste nenašli doklad, ktorý hľadáte, navštívte prosím našu stránku znova, doklady sa priebežne dopĺňajú.

Pri kontrole bezpečnostných prvkov dokladov: dotknite sa, pozrite sa, nakloňte stranu!

Bez ohľadu na pôvod dokladu adresujte akékoľvek otázky, ktoré sa ho týkajú, svojmu vnútroštátnemu kontaktnému miestu. Iba tam získate ďalšie informácie (vrátane podrobností o zahraničných dokladoch).

Najnovšie doklady

Nové opisy dokladov

Najnovšie doklady, ktoré sú k dispozícii v slovenčine

Nové opisy dokladov
Naposledy zmenené 19.10.2017 07:54:10 CEST