Haku rekisteristä

Pääsihteeristö
  Haku voi kohdistua vain julkisiin asiakirjoihin
  8330/99, 12586/2/99
  2000/0183(COD), 2001/0011(CNS)
   
   
  01/07/99, >03062000, >=20/5/00, <3.08.2000, <=05-3-1999, 1/06/99:31/07/99
Asiakirjan päivämäärä
  01/07/99, >03062000, >=20/5/00, <3.08.2000, <=05-3-1999, 1/06/99:31/07/99
Kokouksen päivämäärä

 


TÄRKEIMMÄT ASIAKIRJAT

Saatavilla on myös luettelo haetuimmista asiakirjoista.

Asiakirjan pyytäminen

Jos asiakirja ei ole saatavilla julkisessa asiakirjahakemistossa, sitä voi pyytää erikseen.

Asiakirjan pyytäminen