Declarație privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 2017.

Reproducerea este permisă, cu condiția ca sursa să fie menționată, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

În cazul în care trebuie obținută permisiunea prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea de informații text și multimedia (sunet, imagini, software etc.), această permisiune anulează permisiunea generală sus-menționată și precizează clar restricțiile privind utilizarea.

Limitări ale dreptului de autor pentru secțiunea PRADO a site-ului

Sunt interzise:

  • distribuirea, folosirea, efectuarea de copii, sau duplicarea în orice alt mod a materialelor din secțiunea PRADO, cu excepţia cazurilor autorizate în mod explicit mai jos şi a celor autorizate de către SGC
  • vânzarea, împrumutul, închirierea, relicențierea, sublicenţierea, transmiterea, distribuirea, redistribuirea sau folosirea pe durată limitată a secțiunii PRADO sau ale unor porţiuni ale acesteia, sau "încadrarea (frame)” şi "crearea unei copii identice (mirror)” a materialelor sau serviciilor conţinute de, sau accesibile din secțiunea PRADO sau de pe oricare alt server sau dispozitiv conectat la internet, în absenţa unei autorizaţii scrise explicite prealabile din partea SGC; prezenta declarație acordă permisiunea de a crea linkuri la paginile PRADO; pentru publicarea unor astfel de linkuri nu este necesară obținerea unei autorizații suplimentare din partea SGC
  • eliminarea, deteriorarea, modificarea sau afectarea în orice alt mod a oricăror titluri, mărci, anunţuri privind drepturile de autor, anunţuri privind drepturile limitate sau mesaje privind alte drepturi de proprietate, precum şi a oricărui acord de atribuire a licenţei, conţinute de secțiunea PRADO sau furnizate împreună cu aceasta
  • colectarea sau extragerea oricăror materiale, în alte scopuri decât cele oficiale şi necomerciale
  • colectarea sau extragerea de informaţii sau date privind alţi utilizatori, inclusiv adrese de e-mail, fără consimţământul acestora