Aviz juridic

Informațiile de pe acest site internet fac obiectul normelor privind protecția datelor cu caracter personal, drepturilor de autor și unei declarații de declinare a responsabilității din partea Consiliului.

Consultarea sau utilizarea acestui site internet presupune acceptarea deplină a condițiilor generale prevăzute în continuare.

Protecția datelor cu caracter personal

Consiliul s-a angajat să respecte viața privată. Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Consiliu se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 care determină principiile și obligațiile care trebuie respectate de instituțiile europene în momentul prelucrării datelor cu caracter personal și pe Decizia 644/2004 a Consiliului din 13 septembrie 2004 care prevede alte norme de punere în aplicare privind protecția datelor în ceea ce privește Consiliul.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale.

În principiu, accesul la informațiile disponibile pe sau prin site-ul internet al Consiliului nu presupune furnizarea niciunui fel de date cu caracter personal de către utilizator. Cu toate acestea, pentru a utiliza anumite servicii online, de exemplu pentru a solicita o vizită la Consiliu sau pentru a trimite o întrebare Serviciului Informații pentru public, vi se pot solicita informații cu caracter personal precum datele de contact (numele și prenumele, profesia, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon sau cetățenia) în momentul completării unui formular. Consiliul va colecta aceste informații cu caracter personal numai în măsura în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului precis specificat pentru fiecare serviciu online.

Pentru fiecare serviciu online specific, detaliile operatorului de date (persoana responsabilă de prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră) apar în cadrul unei declarații de confidențialitate publicate de fiecare serviciu de acest tip și/sau într-un registru public al operațiilor de prelucrare a datelor actualizat de responsabilul cu protecția datelor al instituției.

În secțiunea PRADO a site-ului internet se afișează numai (părți din) specimenele documentelor oficiale care au fost furnizate de către țara participantă (proprietarul documentului) în scopul publicării pe internet. Nu se face apel la date autentice cu caracter personal dacă acest lucru nu este necesar. Pentru a asigura protecţia dreptului unei persoane la intimitate, precum şi a datelor cu caracter personal, ori de câte ori se face apel la documente autentice (spre deosebire de formulare-tip), se garantează faptul că detaliile care pot conduce la identificarea unei persoane sunt menţinute, în măsura posibilului, ilizibile, cu excepţia cazului în care articolele de date individuale constituie subiectul contribuţiei.

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru a obține noi informații, puteți face apel direct la operatorul de date responsabil. Responsabilul cu protecția datelor al Consiliului poate fi și el consultat pentru obținerea unui aviz privind operațiile de prelucrare care vă privesc sau pe care le desfășurați. În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere pe lângă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, autoritatea independentă de supraveghere.

Uneori, acest site internet furnizează linkuri către alte site-uri internet. Întrucât Consiliul nu deține niciun fel de control asupra acestor site-uri, vă sugerăm să va informați cu privire la politica acestora în materie de protecție a vieții private.

Cookie-uri

Acest site internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. pentru a contribui la analizarea utilizării acestui site și Site Improve pentru a identifica și a corecta erorile de accesibilitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina privind politica noastră în materie de cookie-uri.

Declarație de declinare a responsabilității

Consiliul administrează acest site cu scopul de a îmbunătăți accesul publicului la informații legate de activitățile sale și de politicile Consiliului în general. Scopul nostru este ca aceste informații să fie întotdeauna actuale și corecte. Cu toate acestea, Consiliul nu acceptă nicio formă de responsabilitate sau răspundere în ceea ce privește materialele de pe acest site. Aceste materiale:

  • includ numai informații de natură generală care nu privesc circumstanțe specifice ale unei anumite persoane sau entități
  • nu sunt neapărat cuprinzătoare, complete, corecte sau actuale
  • uneori includ linkuri către site-uri externe asupra cărora serviciile Consiliului nu au control și pentru care Consiliul nu își asumă răspunderea
  • nu reprezintă recomandări profesionale sau juridice (dacă aveți nevoie de recomandări specifice, întotdeauna trebuie să consultați un profesionist cu calificare corespunzătoare).

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat oficial. Numai legislația Uniunii Europene publicată în edițiile electronice ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este să reducem la minimum disfuncționalitățile cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau organizate în fișiere sau formate care nu sunt lipsite de erori și nu putem garanta că serviciul nostru nu va fi întrerupt sau afectat de astfel de probleme. Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Consiliul nu acceptă nicio formă de responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte care pot rezulta din utilizarea acestui site internet.

Prezenta declarație de declinare a responsabilității nu are drept scop limitarea răspunderii Consiliului contrar condițiilor stabilite în legislația națională aplicabilă sau în dreptul european, nici excluderea răspunderii pentru aspecte care nu pot fi excluse în temeiul articolului 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).