Vizitați-ne

Secretariatul General

Cine poate participa la o vizită?

Pentru grupurile formate din cel puțin 20 de persoane, Serviciul vizite organizează vizite în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Vizitele sunt destinate:

  • adulților
  • grupurilor de elevi cu vârsta minimă de 15 ani

În ce constă vizita?

Sesiunile de informare pot fi organizate în majoritatea zilelor lucrătoare, în intervalul 9.00-11.00 sau în intervalul 13.30-16.00.

Consiliul oferă un singur tip de vizită – sesiunile de informare. Acestea durează, de obicei, între o oră și două ore și cuprind:

  • o prezentare realizată de un funcționar al Secretariatului General al Consiliului sau al Serviciului European de Acțiune Externă
  • o sesiune de întrebări și răspunsuri

Prezentarea poate consta într-o introducere generală cu privire la Consiliul European și la Consiliul UE sau poate aborda o temă mai restrânsă. De asemenea, la cerere, se pot organiza seminare.

Cum puteți rezerva o vizită

Sesiunile de informare trebuie rezervate cu cel puțin trei luni înainte. După primirea solicitării dumneavoastră, vă vom contacta pentru a vă confirma vizita.

Solicitarea trebuie făcută de către:

  • conducătorul grupului de vizitatori
  • reprezentantul instituției de învățământ sau al organizației studențești, care trebuie să și însoțească grupul pe durata vizitei

Grupurile de elevi trebuie să fie însoțite de cel puțin un adult pentru fiecare 10 elevi.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Serviciul vizite își rezervă dreptul de a comasa, din motive organizatorice, două grupuri considerate compatibile, precum și dreptul de a anula vizitele programate care nu îndeplinesc cerințele procedurale.

În circumstanțe excepționale, în urma unor evenimente politice sau a unor reuniuni de ultim moment ale Consiliului, Serviciul vizite poate anula vizite deja confirmate, chiar și într-un termen prealabil scurt.

Clădirile Consiliului sunt accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Informații suplimentare

Telefon: +32 22812140

Trimiteți un e-mail

Unde se desfășoară vizitele?

Clădirea Justus Lipsius

Rue de la Loi 175

B-1048 BRUXELLES

Belgia

Clădirea Lex

Rue de la Loi 145

B-1048 BRUXELLES

Belgia

Punctul de informare Europa

Rue Archimède 1

B-1048 BRUXELLES

Belgia

Sesiunile de informare au loc într-una dintre clădirile Consiliului din Bruxelles:

  • clădirea Justus Lipsius
  • clădirea Lex
  • Punctul de informare Europa

Autocarele care transportă vizitatori pot opri în fața intrării principale a clădirii Justus Lipsius pentru a permite coborârea și îmbarcarea vizitatorilor. În imediata apropiere există o gară, o stație de metrou, precum și o stație de autobuz.

Punctul de informare Europa

Consiliul și Comisia Europeană au un centru comun de informare și documentare, care dispune de un ghișeu de informare și oferă publicații gratuite. Punctul de informare Europa este situat în apropierea sediului Consiliului și este deschis de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00.

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim cele mai înalte standarde de serviciu.

În cazul în care considerați că, în ceea ce privește contactul /corespondența dumneavoastră cu servicii ale SGC, ați avut parte de o administrare defectuoasă, vă informăm că aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Cu toate acestea, înainte ca Ombudsmanul să accepte o plângere din partea dumneavoastră, este necesar ca mai întâi să vă prezentați preocupările în cadrul unui serviciu al Consiliului Uniunii Europene care a tratat cererea dumneavoastră inițială.

Vom face eforturi pentru a remedia cauza nemulțumirii dumneavoastră, în măsura în care acest lucru este posibil și după caz.