Vizitați-ne

Secretariatul General

Cine poate participa la o vizită?

Pentru grupurile formate din cel puțin 20 de persoane, Serviciul de vizite organizează vizite în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Vizitele sunt destinate:

  • adulților
  • grupurilor de elevi cu vârsta minimă de 15 ani

Nu putem organiza vizite pentru o singură persoană sau pentru grupuri cu mai puțin de 20 de persoane. Cu toate acestea, ne deschidem porțile publicului în fiecare an, în luna mai, cu ocazia Zilei Porților Deschise a instituțiilor europene.

În ce constă vizita?

Sesiunile de informare pot fi organizate în majoritatea zilelor lucrătoare, în intervalul 9.00-11.00 sau 13.30-16.00. În luna august nu se desfășoară sesiuni de informare.

Consiliul oferă un singur tip de vizită – sesiunile de informare. Acestea durează de obicei între o oră și două ore și cuprind:

  • o prezentare din partea unui funcționar al Secretariatului General al Consiliului sau al Serviciului European de Acțiune Externă
  • o sesiune de întrebări și răspunsuri

Prezentarea poate consta într-o introducere generală cu privire la Consiliul European și la Consiliul UE sau poate aborda o temă mai restrânsă. De asemenea, la cerere, se pot organiza seminare.

Cum puteți rezerva o vizită ?

Sesiunile de informare trebuie rezervate cu cel puțin 3 luni înainte. După ce primim solicitarea dumneavoastră, vă vom contacta pentru a vă confirma vizita.

Solicitarea trebuie făcută de către:

  • conducătorul grupului de vizitatori
  • un reprezentant al instituției de învățământ sau al organizației studențești, care trebuie să și însoțească grupul pe durata vizitei

Grupurile de elevi trebuie să fie însoțite de cel puțin un adult la 10 elevi.

Vă rugăm să aveți în vedere că Serviciul de vizite își rezervă dreptul de a comasa, din motive organizatorice, două grupuri considerate compatibile, precum și dreptul de a anula vizitele programate care nu îndeplinesc cerințele procedurale.

În circumstanțe excepționale, în urma unor evenimente politice sau a unor reuniuni de ultim moment ale Consiliului, Serviciul de vizite poate anula vizite deja confirmate, chiar și într-un termen prealabil scurt.

Clădirile Consiliului sunt accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Informații suplimentare

Telefon: +32 22812140

Trimiteți un e-mail

Unde se desfășoară vizitele?

Clădirea Justus Lipsius

Rue de la Loi 175

B-1048 BRUXELLES

Belgia

Clădirea Lex

Rue de la Loi 145

B-1048 BRUXELLES

Belgia

Punctul de informare Europa

Rue Archimède 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgia

Sesiunile de informare au loc într-una dintre clădirile Consiliului din Bruxelles:

  • clădirea Justus Lipsius
  • clădirea Lex
  • Punctul de informare Europa

Vă atragem atenția asupra faptului că, în timpul vizitelor, nu este posibil să vizitați clădirea Europa.

Autocarele care transportă vizitatori pot opri în fața intrării principale a clădirii Justus Lipsius pentru a permite coborârea și îmbarcarea vizitatorilor. În imediata apropiere există o gară, o stație de metrou, precum și o stație de autobuz.

Punctul de informare Europa

Consiliul și Comisia Europeană au un centru comun de informare și documentare, care dispune de un ghișeu de informare și oferă publicații gratuite. Punctul de informare Europa este situat în apropierea sediului Consiliului și este deschis de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00.

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim servicii de cea mai bună calitate.

În cazul în care considerați că, în ceea ce privește contactul/corespondența dumneavoastră cu servicii ale SGC, ați avut parte de o administrare defectuoasă, vă informăm că aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Cu toate acestea, înainte ca Ombudsmanul să vă accepte plângerea, este necesar ca mai întâi să vă prezentați nemulțumirile serviciului Consiliului Uniunii Europene care a tratat cererea dumneavoastră inițială.

Vom face eforturi pentru a remedia cauza nemulțumirii dumneavoastră, în măsura în care acest lucru este posibil și după caz.

Cum se pot vizita alte instituții ale UE?

Comisia Europeană

Centrul pentru vizitatori al Comisiei Europene primește grupuri de vizitatori (minimum 15) pentru prezentări și discuții despre rolul său de organ politic executiv al Uniunii Europene. Vizitele trebuie rezervate cu cel puțin 10 săptămâni înainte și pot fi adaptate la cunoștințele și interesele grupurilor.

Parlamentul European

Parlamentul European reprezintă esența democrației în Uniunea Europeană. Puteți vizita gratuit Parlamentul European pentru a descoperi cum funcționează, cum vă influențează viața și cum s-a format Europa de astăzi. Pentru informații, consultați pagina de web a Parlamentului European dedicată vizitelor.

Comitetul European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor oferă prezentări atractive grupurilor de vizitatori (minimum 15 persoane cu vârsta peste 14 ani) despre rolul regiunilor și orașelor din Europa în configurarea legislației Uniunii Europene. Vizitele trebuie rezervate cu cel puțin 8 săptămâni înainte.

Comitetul Economic și Social European

Vizitați casa societății civile organizate pentru o discuție interactivă. Veți descoperi cele trei grupuri ale sale - „Angajatori”, „Lucrători” și „Activități diverse” (de exemplu, organizații profesionale, comunitare și de tineret, asociații ale femeilor, grupuri de consumatori și activiști în domeniul protecției mediului) - și modul în care își fac cunoscute drepturile în Uniunea Europeană.