Consiliul UE este o entitate juridică unică, dar care se reunește în 10 „formațiuni” diferite în funcție de subiectul dezbătut.

Nu există o ierarhie între formațiunile Consiliului, deși Consiliul Afaceri Generale are un rol special de coordonare și răspunde de aspectele instituționale, administrative și orizontale. De asemenea, Consiliul Afaceri Generale are un domeniu de competență special.

Oricare dintre cele 10 formațiuni ale Consiliului poate adopta un act care să se înscrie în domeniul de competență al unei alte formațiuni. Prin urmare, oricare ar fi actul legislativ adoptat de Consiliu, formațiunea nu este menționată nicăieri.

Reuniunile Consiliului

La reuniunile Consiliului participă reprezentanți la nivel ministerial din fiecare stat membru. Participanții pot fi deci miniștri sau secretari de stat. Aceștia au dreptul să angajeze guvernul țării pe care o reprezintă și să voteze în numele acestuia. La reuniunile Consiliului sunt invitați și comisarii europeni responsabili de domeniile respective. Banca Centrală Europeană este invitată în cazul în care ea este cea care lansează procedura legislativă.

Sistemul de vot

Majoritatea calificată este metoda standard de vot în cadrul Consiliului, folosită pentru aproximativ 80 % din legislația UE

Reuniunile sunt prezidate de ministrul statului membru care deține președinția semestrială a Consiliului. Excepție face Consiliul Afaceri Externe, care este, de regulă, prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Consiliul decide prin majoritate simplă, prin majoritate calificată sau prin vot unanim, în funcție de decizia care trebuie luată.

Consiliul poate vota numai dacă sunt prezenți majoritatea membrilor săi. 

Ședințe publice

Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când dezbate sau votează o propunere de act legislativ. În acest caz, ordinea de zi a reuniunii cuprinde o parte numită „deliberare legislativăˮ. Prima deliberare cu privire la propuneri importante fără caracter legislativ este, de asemenea, publică.

În plus, Consiliul organizează periodic dezbateri publice cu privire la chestiuni importante care vizează interesele UE și ale cetățenilor săi. Dezbaterea privind programul pe 18 luni al Consiliului Afaceri Generale, precum și prioritățile celorlalte formațiuni ale Consiliului și dezbaterea programului pe 5 ani al Comisiei sunt publice.