Formațiunea Agricultură și Pescuit a Consiliului (AGRIFISH)

Consiliul UE

Consiliul Agricultură și Pescuit adoptă acte legislative într-o serie de domenii care privesc producerea hranei, dezvoltarea rurală și gestionarea pescuitului.

Cum funcționează Consiliul Agricultură și Pescuit?

Consiliul AGRIFISH reunește miniștri din toate statele membre ale UE. Majoritatea statelor membre sunt reprezentate de un singur ministru pentru ambele sectoare, dar unele state trimit doi miniștri - unul pentru agricultură și unul pentru pescuit.

La reuniuni participă și comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală sau comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit.

Reuniunile au loc, de regulă, o dată pe lună.

Despre politica privind agricultura și pescuitul

Consiliul adoptă, în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, acte legislative într-o serie de domenii legate de producerea hranei, dezvoltarea rurală și gestionarea activităților de pescuit.

Printre domeniile politicii agricole se numără politica agricolă comună (PAC), normele privind piața internă pentru agricultură, silvicultură, producția ecologică, calitatea producției și siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale. Măsurile legate de PAC au drept obiectiv creșterea productivității agricole, asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru comunitatea agricolă, stabilizarea piețelor, garantarea disponibilității aprovizionărilor și asigurarea unor prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.

De asemenea, Consiliul adoptă acte legislative privind politica în domeniul pescuitului, stabilirea capturilor totale admisibile (TAC) anuale și a cotelor pentru fiecare specie, precum și alocarea posibilităților de pescuit. Una dintre principalele provocări este de a face pescuitul mai durabil din perspectiva mediului și mai viabil din punct de vedere economic, abordând, în același timp, chestiuni precum pescuitul excesiv și supracapacitatea flotelor.

Prioritățile Consiliului Agricultură și Pescuit pe perioada președinției estoniene

Agricultură

În domeniul agriculturii, principalul subiect al președinției estoniene este viitorul politicii agricole comune (PAC). Președinția va pune accentul pe simplificarea PAC, în mare măsură în contextul Regulamentului „Omnibus”.

Președinția vizează, de asemenea:

  • să asigure sustenabilitatea și competitivitatea agriculturii UE
  • să consolideze poziția producătorilor în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare
  • să contribuie la combaterea rezistenței la antimicrobiene
  • să acorde prioritate planificării de urgență în domeniul sănătății plantelor

O atenție deosebită se va acorda şi utilizării durabile a solurilor agricole. O conferință la nivel înalt intitulată „Soluri pentru producția alimentară durabilă și servicii ecosistemice” urmează să aibă loc în octombrie la Tallinn.

Președinția estoniană depune eforturi în vederea unei politici comerciale deschise și a unor acorduri comerciale și va pregăti și va obține aprobarea pentru pozițiile UE în cadrul organizațiilor internaționale.

De asemenea, Președinția va promova dezbateri cu privire la modul de punere în aplicare a soluțiilor digitale pentru măsuri de control eficiente. O conferință pentru a discuta despre Sistemul integrat de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) va fi organizată în cooperare cu Comisia Europeană.

Pescuit

În domeniul pescuitului preşedinţia estoniană va acorda prioritate regulamentelor privind cotele, deoarece acestea trebuie să fie adoptate până în 2018.

Președinția își propune să adopte:

  • posibilitățile de pescuit în Marea Baltică
  • posibilitățile de pescuit în Marea Neagră
  • posibilitățile de pescuit în apele UE și în afara acestora

Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului este de a obține producţia maximă durabilă până în 2020.

Președinția își propune să facă progrese în alte domenii, cum ar fi planurile de gestionare, încercând să ajungă la o abordare generală în cazul în care este posibil. Aceasta urmărește să relanseze discuțiile privind planul multianual de gestionare a somonului din Marea Baltică.

În cursul acestei președinții intenționează să avanseze lucrările privind planul de gestionare pentru Marea Nordului și regulamentul privind cadrul pentru măsurile tehnice și, eventual, propunerea privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe.

Președinția estoniană intenționează, de asemenea, să inițieze discuții cu privire la viitorul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) prin organizarea unei conferințe cu Comisia Europeană.