Formațiunea Competitivitate (COMPET) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Competitivitate urmărește consolidarea competitivității și sporirea creșterii economice în UE. Acesta se ocupă de patru domenii de politică importante: piața internă, industria, cercetarea și inovarea, precum și spațiul.

Cum funcționează Consiliul Competitivitate?

În funcție de ordinea de zi, Consiliul Competitivitate îi reunește pe miniștrii responsabili de comerț, economie, industrie, cercetare și inovare, precum și spațiu din toate statele membre. La reuniuni participă și comisarii europeni relevanți.

Reuniunile au loc cel puțin de patru ori pe an.

Despre politica de competitivitate a Europei

În rolul său de factor decizional, Consiliul își propune să impulsioneze competitivitatea și creșterea economică a UE. Astfel, acesta se ocupă de domenii de politici variate, și anume de piața internă, industrie, cercetare și inovare și spațiu.

În cadrul pieței interne, Consiliul, în calitate de legiuitor, depune eforturi pentru a elimina obstacolele care împiedică fluxurile transfrontaliere de produse, forță de muncă, capitaluri și servicii.

În domeniul industrial, Consiliul combină o abordare orizontală, care urmărește să integreze preocupările în materie de politică industrială în toate celelalte politici conexe ale UE, cu o abordare sectorială care ia în considerare nevoile speciale ale fiecărui sector.

Consiliul depune eforturi în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri. Aceasta se realizează prin colegiferare cu privire la măsuri specifice destinate IMM-urilor, cum ar fi îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea birocrației și promovarea inovării.

În domeniul cercetării, inovării și spațiului, Consiliul vizează consolidarea bazei științifice și tehnologice a industriei europene, stimulând astfel competitivitatea acesteia la nivel internațional și generând creștere economică și locuri de muncă. De asemenea, Consiliul colaborează cu Agenția Spațială Europeană pentru a dezvolta politica spațială europeană.

Prioritățile Consiliului Competitivitate pe perioada președinției malteze

Președinția malteză intenționează să realizeze progrese în ceea ce privește dosarele legislative emise în cadrul strategiei privind piața unică digitală, prezentate în mai 2015, și al strategiei privind piața unică pentru bunuri și servicii, prezentate la 28 octombrie 2015.

Se va acorda prioritate pachetului privind comerțul electronic și vor continua discuțiile referitoare la propunerea de regulament privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online de pe piața internă. De asemenea, Președinția va continua discuțiile cu privire la reforma în domeniul drepturilor de autor.

În plus, președinția malteză intenționează să valorifice eforturile depuse de președinția slovacă în ceea ce privește propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, cu scopul de a ajunge la o abordare generală.

În plus, președinția malteză intenționează să ajungă la un acord cu privire la un set de concluzii ale Consiliului privind Strategia spațială pentru Europa.