Formațiunea Competitivitate (COMPET) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Competitivitate urmărește consolidarea competitivității și sporirea creșterii economice în UE. Acesta se ocupă de patru domenii de politică importante: piața internă, industria, cercetarea și inovarea, precum și spațiul.

Cum funcționează Consiliul Competitivitate?

În funcție de ordinea de zi, Consiliul Competitivitate îi reunește pe miniștrii responsabili de comerț, economie, industrie, cercetare și inovare, precum și spațiu din toate statele membre. La reuniuni participă și comisarii europeni relevanți.

Reuniunile au loc cel puțin de patru ori pe an.

Despre politica de competitivitate a Europei

În rolul său de factor decizional, Consiliul își propune să impulsioneze competitivitatea și creșterea economică a UE. Astfel, acesta se ocupă de domenii de politici variate, și anume de piața internă, industrie, cercetare și inovare și spațiu.

În cadrul pieței interne, Consiliul, în calitate de legiuitor, depune eforturi pentru a elimina obstacolele care împiedică fluxurile transfrontaliere de produse, forță de muncă, capitaluri și servicii.

În domeniul industrial, Consiliul combină o abordare orizontală, care urmărește să integreze preocupările în materie de politică industrială în toate celelalte politici conexe ale UE, cu o abordare sectorială care ia în considerare nevoile speciale ale fiecărui sector.

Consiliul depune eforturi în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri. Aceasta se realizează prin colegiferare cu privire la măsuri specifice destinate IMM-urilor, cum ar fi îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea birocrației și promovarea inovării.

În domeniul cercetării, inovării și spațiului, Consiliul vizează consolidarea bazei științifice și tehnologice a industriei europene, stimulând astfel competitivitatea acesteia la nivel internațional și generând creștere economică și locuri de muncă. De asemenea, Consiliul colaborează cu Agenția Spațială Europeană pentru a dezvolta politica spațială europeană.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția estoniană intenționează să finalizeze aprobarea regulamentului privind blocarea geografică nejustificată în cadrul pieței unice. Aceasta intenționează, de asemenea, să demareze dezbaterile inițiale cu privire la pachetul de reforme în domeniul dreptului societăților comerciale.

În domeniul armonizării tehnice, președinția estoniană va lucra la propunerea privind omologarea de tip și supravegherea pieței autovehiculelor.

Președinția estoniană se va concentra asupra celui de al doilea pachet de reformă în domeniul drepturilor de autor. Președinția va promova, de asemenea, integrarea politicii industriale în inițiativele strategice ale UE și va desfășura dezbateri în vederea identificării unei căi de urmat în ceea ce privește consolidarea industriei UE și creșterea competitivității.

În ceea ce privește cercetarea, tema prioritară a președinției estoniene este evaluarea intermediară a Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare – Orizont 2020. Aceasta va contribui la discuțiile cu privire la viitorul programului spațial al UE – Copernicus.