Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Afaceri Economice și Financiare este responsabil de politica UE în trei domenii principale: politica economică, chestiuni referitoare la fiscalitate și reglementarea serviciilor financiare.

Cum funcționează ECOFIN?

Consiliul ECOFIN este format din miniștrii economiei și finanțelor din toate statele membre. Comisarii europeni relevanți participă de asemenea la reuniuni.

Există și sesiuni speciale ale ECOFIN, la care participă miniștrii naționali ai bugetului și comisarul european pentru programare financiară și buget, în vederea pregătirii bugetului anual al UE.

Reuniunile ECOFIN au loc în general o dată pe lună.

Despre politica în domeniul afacerilor economice și financiare

Eurogrupul

Eurogrupul - un organism informal în care miniștri din zona euro discută aspecte legate de euro

Consiliul Afaceri Economice și Financiare, cunoscut sub denumirea de Consiliul ECOFIN, este responsabil de politica economică, de chestiuni referitoare la fiscalitate, de piețele financiare și fluxurile de capital, precum și de relațiile economice cu țări din afara UE.

De asemenea, acesta pregătește bugetul anual al UE și se ocupă de aspectele juridice și practice ale monedei unice, euro.

Consiliul ECOFIN coordonează politicile economice ale statelor membre, consolidează convergența performanței economice a acestora și monitorizează politicile lor bugetare.

De asemenea, coordonează pozițiile UE pentru reuniunile internaționale, precum G20, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Consiliul ECOFIN este responsabil și de aspectele financiare ale negocierilor internaționale cu privire la măsurile vizând combaterea schimbărilor climatice.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția estoniană se va axa pe modernizarea sistemului de TVA. Aceasta va depune eforturi pentru a obține un acord politic în legătură cu proiectele legislative privind publicațiile electronice și mecanismul general de taxare inversă. Se va urmări, de asemenea, să se ajungă la un acord cu privire la elementele principale ale propunerii privind TVA-ul pentru comerțul electronic. De asemenea, Președinția va începe discuțiile cu privire la propunerile referitoare la sistemul TVA definitiv și cotele reduse.

Președinția estoniană intenționează să realizeze o analiză a evaluării la jumătatea perioadei a planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital prezentat de către Comisie și să pregătească concluziile Consiliului.

Președinția va continua lucrările referitoare la pachetul de măsuri de reducere a riscurilor și va pune bazele pentru instituirea sistemului de asigurare a depozitelor. Scopul său este de a ajunge la un acord politic cu Parlamentul European cu privire la aspectele mai urgente ale pachetului de reducere a riscurilor. În ceea ce privește celelalte elemente ale pachetului, obiectivul său este de a obține o abordare generală în cadrul Consiliului. În timpul președinției sale, Estonia va continua să lucreze la proiectul referitor la sistemul european de asigurare a depozitelor.

Președinția estoniană se va concentra, de asemenea, pe propunerile rezultate din revizuirea Regulamentului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții. Aceasta va continua lucrările referitoare la propunerea privind divulgarea de informații cu privire la mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale intermediarilor financiari și intenționează să creeze o listă comună la nivelul UE a țărilor terțe necooperante.

În ceea ce privește bugetul UE pentru 2018, președinția estoniană intenționează să obțină un acord complet în timp util, care să țină cont de nevoile UE și să asigure punerea în aplicare a politicilor.

În colaborare cu viitoarea președinție a Bulgariei, președinția estoniană va stabili calendarul politicii economice pentru noul ciclu al semestrului european.