Formațiunea Mediu (ENV) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Mediu este responsabil de politica de mediu a UE, inclusiv protecția mediului, utilizarea resurselor în mod prudent și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internaţional, în special în domeniul schimbărilor climatice.

Cum funcționează Consiliul Mediu?

Consiliul Mediu este format din miniștrii responsabili de aspecte legate în mod specific de mediu. Comisia Europeană este reprezentată în cadrul reuniunilor atât de comisarul pentru mediu, cât și de comisarul pentru politici climatice.

Există aproximativ patru reuniuni ale Consiliului Mediu pe an.

Despre politica de mediu

În rolul său de factor de decizie politică, Consiliul este responsabil, împreună cu Parlamentul European, de adoptarea unei legislații de mediu ambițioase care protejează habitatele naturale, menține aerul și apa curate, asigură eliminarea corespunzătoare a deșeurilor, îmbogățește cunoștințele despre produsele chimice toxice și ajută întreprinderile să se orienteze către o economie durabilă.

De asemenea, acesta garantează că aspectele legate de mediu sunt integrate în mod adecvat în alte politici ale UE, cum ar fi industria, agricultura, transporturile, energia și serviciile.

La nivel internațional, UE și statele sale membre depun eforturi pentru a se asigura că standardele de mediu ale UE se reflectă în acordurile internaționale în materie de mediu și privind schimbările climatice. În această privință, Consiliul este responsabil pentru pregătirea pozițiilor UE pentru conferințele internaționale și negocierile privind schimbările climatice.

Prioritățile Consiliului Mediu pe perioada președinției malteze

În cadrul președinției malteze, ordinea de zi a Consiliului Mediu se va axa pe unele inițiative din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Este inclusă aici continuarea lucrărilor privind propunerea de revizuire a schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), precum și privind sectoare care nu intră sub incidența ETS, cum ar fi Regulamentul privind partajarea eforturilor și Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura. Aceste instrumente vor contribui la respectarea angajamentelor UE incluse în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Președinția va urmări, de asemenea, înregistrarea de progrese în ceea ce privește negocierile legate de propunerile incluse în Pachetul de măsuri privind economia circulară.