Formațiunea Mediu (ENV) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Mediu este responsabil de politica de mediu a UE, inclusiv protecția mediului, utilizarea resurselor în mod prudent și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internaţional, în special în domeniul schimbărilor climatice.

Cum funcționează Consiliul Mediu?

Consiliul Mediu este format din miniștrii responsabili de aspecte legate în mod specific de mediu. Comisia Europeană este reprezentată în cadrul reuniunilor atât de comisarul pentru mediu, cât și de comisarul pentru politici climatice.

Există aproximativ patru reuniuni ale Consiliului Mediu pe an.

Despre politica de mediu

În rolul său de factor de decizie politică, Consiliul este responsabil, împreună cu Parlamentul European, de adoptarea unei legislații de mediu ambițioase care protejează habitatele naturale, menține aerul și apa curate, asigură eliminarea corespunzătoare a deșeurilor, îmbogățește cunoștințele despre produsele chimice toxice și ajută întreprinderile să se orienteze către o economie durabilă.

De asemenea, acesta garantează că aspectele legate de mediu sunt integrate în mod adecvat în alte politici ale UE, cum ar fi industria, agricultura, transporturile, energia și serviciile.

La nivel internațional, UE și statele sale membre depun eforturi pentru a se asigura că standardele de mediu ale UE se reflectă în acordurile internaționale în materie de mediu și privind schimbările climatice. În această privință, Consiliul este responsabil pentru pregătirea pozițiilor UE pentru conferințele internaționale și negocierile privind schimbările climatice.

Prioritățile Consiliului Competitivitate pe perioada președinției slovace

Ordinea de zi a Consiliului Mediu, sub Președinția slovacă, se va concentra asupra economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon urmărind discuțiile privind propunerile de revizuire a sectorului ETS. Consiliul Mediu va desfășura, de asemenea, lucrări privind alte propuneri referitoare la emisii: sectoarele neacoperite de schema de comercializare a certificatelor de emisii (UE ETS) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu privire la amenajarea teritoriului, schimbarea destinației terenului și activitățile forestiere.

În domeniul schimbărilor climatice, activitățile următoare ratificării Acordului de la Paris reprezintă una dintre prioritățile Președinției. Acesta va desfășura, de asemenea, activități cu privire la propuneri în direcția tranziției către economia circulară.