Formațiunea Mediu (ENVI) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Mediu este responsabil de politica de mediu a UE, inclusiv protecția mediului, utilizarea resurselor în mod prudent și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internaţional, în special în domeniul schimbărilor climatice.

Cum funcționează Consiliul Mediu?

Consiliul Mediu este format din miniștrii responsabili de aspecte legate în mod specific de mediu. Comisia Europeană este reprezentată în cadrul reuniunilor atât de comisarul pentru mediu, cât și de comisarul pentru politici climatice.

Există aproximativ patru reuniuni ale Consiliului Mediu pe an.

Despre politica de mediu

În rolul său de factor de decizie politică, Consiliul este responsabil, împreună cu Parlamentul European, de adoptarea unei legislații de mediu ambițioase care protejează habitatele naturale, menține aerul și apa curate, asigură eliminarea corespunzătoare a deșeurilor, îmbogățește cunoștințele despre produsele chimice toxice și ajută întreprinderile să se orienteze către o economie durabilă.

De asemenea, acesta garantează că aspectele legate de mediu sunt integrate în mod adecvat în alte politici ale UE, cum ar fi industria, agricultura, transporturile, energia și serviciile.

La nivel internațional, UE și statele sale membre depun eforturi pentru a se asigura că standardele de mediu ale UE se reflectă în acordurile internaționale în materie de mediu și privind schimbările climatice. În această privință, Consiliul este responsabil pentru pregătirea pozițiilor UE pentru conferințele internaționale și negocierile privind schimbările climatice.

Prioritățile președinției estoniene

În cadrul președinției estoniene, ordinea de zi a Consiliului Mediu se va axa pe inițiative din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Accentul se va pune în principal pe negocierile privind propunerile legislative care vor pune în aplicare obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice: Directiva ETS, Regulamentul ESR, Regulamentul LULUCF și propunerea ETS în aviație.

Președinția va urmări, de asemenea, înregistrarea de progrese în ceea ce privește negocierile legate de propunerile incluse în pachetul de măsuri privind economia circulară.