Formațiunea Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) a Consiliului

Consiliul UE

Domeniile de politică de care se ocupă Consiliul EYCS țin de responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, rolul UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului este de a furniza un cadru de cooperare între statele membre în vederea schimbului de informații și de experiență privind domenii de interes comun.

Cum funcționează Consiliul EYCS?

Consiliul EYCS este format din miniștrii responsabili de educație, cultură, tineret, mass-media, comunicare și sport din toate statele membre ale UE. Componența exactă a Consiliului depinde de punctele discutate într-o reuniune specifică.

La reuniunile Consiliului participă și un reprezentant al Comisiei Europene - de obicei comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Consiliul EYCS se reunește de trei sau patru ori pe an; de două ori în configurația sa completă.

Politica privind educația, tineretul, cultura și sportul

Consiliul adoptă mai ales măsuri de stimulare și recomandări. Cu toate acestea, inițiativele aprobate de Consiliu, cum ar fi programele Erasmus+ sau Europa Creativă, pot avea un impact foarte direct asupra cetățenilor UE. În unele cazuri, atunci când tratatele permit acest lucru, Consiliul poate să adopte și acte legislative. De exemplu, în ceea ce privește domeniul audiovizualului și recunoașterea reciprocă a diplomelor.

Consiliul EYCS este, de asemenea, implicat îndeaproape în monitorizarea progreselor legate de aspectele privind educația și tineretul ale Strategiei Europa 2020, precum și în dezvoltarea contribuției sectorului cultural la o Europă mai inovatoare, iar sprijinul pentru asigurarea potențialului Europei ca centru global pentru producerea de conținut digital creativ contribuie pe deplin la agenda digitală instituită în cadrul Strategiei Europa 2020.

Acțiunile UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului vizează conservarea patrimoniului cultural al Europei, sprijinirea industriilor culturale și creative ale acesteia, încurajarea mobilității studenților și a cadrelor didactice și promovarea activității fizice și a incluziunii sociale prin sport.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția estoniană se va concentra asupra rolului în continuă schimbare al învățării și al predării și asupra relațiilor dintre educație și piața forței de muncă. Accentul va cădea pe necesitatea modernizării educației și a școlilor, în contextul învățării pe tot parcursul vieții.

Relația dintre educație și piețele forței de muncă trebuie să fie consolidată. Școlile trebuie să reflecteze asupra necesităților și competențelor studenților lor și să țină seama de schimbările de pe piața muncii aduse de noile tehnologii.

În ceea ce privește revizuirea Deciziei Europass, Președinția va urmări, de asemenea, să ajungă la un acord cu privire la abordarea generală de la nivelul Consiliului.

În ceea ce privește tineretul, discuția referitoare la următoarea strategie a UE pentru tineret va fi impulsionată și mai mult în cursul președinției estoniene. Președinția își propune să creeze mai multe oportunități pentru ca tinerii să aibă un cuvânt de spus în aceste discuții.

De asemenea, Președinția dorește să evidențieze rolul activităților de voluntariat în stimularea dezvoltării aptitudinilor, a incluziunii și a participării active în societate. Președinția intenționează să continue discuțiile privind Corpul european de solidaritate.

În sectorul cultural, reînnoirea Directivei UE a serviciilor mass-media audiovizuale este unul dintre cele mai importante obiective ale președinției estoniene. Estonia intenționează, de asemenea, să elaboreze un proiect de concluzii ale Consiliului privind accesul la cultură în era digitală, cu accent pe creșterea audienței.

În domeniul sportului, Președinția intenționează să adopte concluzii ale Consiliului privind rolul antrenorilor în societate și să evidențieze contribuția lor cheie dincolo de sport și exercițiul fizic.