Formațiunea Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) a Consiliului

Consiliul UE

Domeniile de politică de care se ocupă Consiliul EYCS țin de responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, rolul UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului este de a furniza un cadru de cooperare între statele membre în vederea schimbului de informații și de experiență privind domenii de interes comun.

Cum funcționează Consiliul EYCS?

Consiliul EYCS este format din miniștrii responsabili de educație, cultură, tineret, mass-media, comunicare și sport din toate statele membre ale UE. Componența exactă a Consiliului depinde de punctele discutate într-o reuniune specifică.

La reuniunile Consiliului participă și un reprezentant al Comisiei Europene - de obicei comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Consiliul EYCS se reunește de trei sau patru ori pe an; de două ori în configurația sa completă.

Politica privind educația, tineretul, cultura și sportul

Consiliul adoptă mai ales măsuri de stimulare și recomandări. Cu toate acestea, inițiativele aprobate de Consiliu, cum ar fi programele Erasmus+ sau Europa Creativă, pot avea un impact foarte direct asupra cetățenilor UE. În unele cazuri, atunci când tratatele permit acest lucru, Consiliul poate să adopte și acte legislative. De exemplu, în ceea ce privește domeniul audiovizualului și recunoașterea reciprocă a diplomelor.

Consiliul EYCS este, de asemenea, implicat îndeaproape în monitorizarea progreselor legate de aspectele privind educația și tineretul ale Strategiei Europa 2020, precum și în dezvoltarea contribuției sectorului cultural la o Europă mai inovatoare, iar sprijinul pentru asigurarea potențialului Europei ca centru global pentru producerea de conținut digital creativ contribuie pe deplin la agenda digitală instituită în cadrul Strategiei Europa 2020.

Acțiunile UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului vizează conservarea patrimoniului cultural al Europei, sprijinirea industriilor culturale și creative ale acesteia, încurajarea mobilității studenților și a cadrelor didactice și promovarea activității fizice și a incluziunii sociale prin sport.

Prioritățile Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport pe durata președinției malteze

Atingerea unei educații de înaltă calitate pentru toți este una dintre prioritățile președinției malteze. Consiliul va lucra la elaborarea de concluzii pe tema incluziunii în diversitate. Se va pune accentul pe incluziune ca un element principal al mecanismelor eficiente de educație.

Totodată, președinția malteză va depune eforturi pentru a realiza progrese cu privire la noua agendă pentru competențe în Europa, la propunerea de recomandare a Consiliului privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, precum și la propunerea de decizie cu privire la Europass.

În ceea ce privește tineretul, Președinția va elabora concluzii ale Consiliului privind modul în care lucrul cu tinerii poate sprijini dezvoltarea de către tineri a competențelor indispensabile vieții de zi cu zi și tranziția acestora către vârsta adultă. De asemenea, Consiliul va adopta concluzii ca răspuns la evaluarea la jumătatea perioadei de către Comisie a strategiei UE pentru tineret, precum și a inițiativei Comisiei privind tinerii.

În domeniul culturii, Președinția va elabora concluzii bazate pe comunicarea comună intitulată „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”. De asemenea, aceasta intenționează să continue lucrările referitoare la propunerea de revizuire a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale.

Președinția malteză intenționează să pună accentul pe sport ca platformă pentru incluziunea socială prin activități de voluntariat prin intermediul unor concluzii ale Consiliului, care vizează, în special, persoanele cele mai vulnerabile.