Formațiunea Afaceri Externe a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Afaceri Externe este responsabil de acțiunea externă a UE, care include politica externă, apărarea și securitatea, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.

Cum funcționează Consiliul Afaceri Externe?

Consiliul Afaceri Externe este format din miniștrii afacerilor externe din toate statele membre ale UE. În funcție de ordinea de zi, Consiliul îi reunește, de asemenea, pe:

  • miniștrii apărării (politica de securitate și apărare comună)
  • miniștrii competenți în materie de dezvoltare (cooperarea pentru dezvoltare)
  • miniștrii comerțului (politica comercială comună)

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în prezent dna Federica Mogherini. Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Cu toate acestea, atunci când Consiliul Afaceri Externe discută chestiuni de politică comercială comună, este prezidat de reprezentantul statului membru al UE care deține președinția Consiliului UE, asigurată prin rotație pentru perioade de șase luni.

Consiliul Afaceri Externe se reunește o dată pe lună.

Despre politica de afaceri externe

Împreună cu Comisia Europeană și cu sprijinul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, rolul principal al Consiliului este să asigure unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a UE.

De asemenea, Consiliul definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE, pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European. În special, Consiliul poate iniția acțiunile UE de gestionare a crizelor, atât pe plan civil, cât și militar, în vederea atingerii obiectivelor UE în materie de pace și securitate. De asemenea, acesta poate să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii externe și de securitate a UE, inclusiv posibile sancțiuni.

Întrucât este vorba de o competență exclusivă a UE, Consiliul adoptă măsuri de punere în aplicare a politicii comerciale comune a UE împreună cu Parlamentul European. Aceasta include relațiile comerciale și de investiții, drepturile de proprietate intelectuală și investițiile străine directe. Referitor la politica comercială, Comisia este responsabilă de negocierea și gestionarea acordurilor comerciale care implică modificări tarifare, dispoziții în materie vamală și comercială și măsuri de protecție. Consiliul joacă însă un rol central, întrucât mandatează Comisia să deschidă negocieri și transmite Comisiei directive de negociere.

Prioritățile Consiliului Afaceri Externe pe perioada președinției malteze

Consiliul va acorda o atenție deosebită dezvoltării și consolidării în continuare a politicii europene de vecinătate, relațiilor UE cu Turcia și parteneriatului său strategic cu Africa, precum și politicilor în materie de ajutor pentru dezvoltare și de ajutor umanitar. Regiunea mediteraneeană va reprezenta punctul principal al implicării pe perioada Președinției.

În februarie 2017, Președinția va găzdui o reuniune în Malta pentru a evalua punerea în aplicare a planului de acțiune comun de la Valletta, lansat cu ocazia summitului de la Valletta din 2015 privind migrația, și pentru a planifica acțiuni ulterioare.

Consiliul va urmări să pună în aplicare noul cadru de parteneriat cu țările terțe și va depune eforturi pentru a asigura continuarea punerii în aplicare a declarației UE-Turcia.

Provocările considerabile în materie de securitate din Orientul Mijlociu în ansamblu vor rămâne o prioritate. Printre principalele sarcini se numără: asigurarea păcii în Libia și Siria, sprijinirea eforturilor de depășire a impasului în procesul de pace din Orientul Mijlociu și încurajarea aprofundării relațiilor cu Liga Statelor Arabe.

În legătură cu ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, prioritățile sunt punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în cadrul politicilor UE și acțiunile în direcția noului Consens european privind dezvoltarea.

Comerțul internațional va fi un domeniu politic esențial pe perioada președinției malteze, care va acționa pentru definirea suplimentară a poziției UE în vederea Conferinței ministeriale a OMC din decembrie 2017 și pentru menținerea angajamentului Consiliului referitor la Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) și Acordul privind bunurile de mediu (EGA). Președinția malteză va urmări, de asemenea, să realizeze progrese în negocierile în curs cu Japonia și să monitorizeze evoluția negocierilor cu Tunisia, Mercosur, Mexic și țările ASEAN. Un alt obiectiv va fi să realizeze progrese însemnate privind Acordul de investiții UE-China.

Președinția malteză va pune un accent deosebit pe reforma instrumentelor de apărare comercială (IPC), inclusiv modernizarea acestora, și o nouă metodologie antidumping care să reflecte contextul OMC în evoluție.