Formațiunea Afaceri Externe a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Afaceri Externe este responsabil de acțiunea externă a UE, care include politica externă, apărarea și securitatea, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.

Cum funcționează Consiliul Afaceri Externe?

Consiliul Afaceri Externe este alcătuit din miniștrii afacerilor externe din toate statele membre ale UE. În funcție de ordinea de zi, Consiliul îi reunește, de asemenea, pe:

  • miniștrii apărării (politica de securitate și apărare comună)
  • miniștrii competenți în materie de dezvoltare (cooperarea pentru dezvoltare)
  • miniștrii comerțului (politica comercială comună)

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în prezent dna Federica Mogherini. Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Cu toate acestea, atunci când Consiliul Afaceri Externe discută chestiuni de politică comercială comună, este prezidat de reprezentantul statului membru al UE care deține președinția Consiliului UE, asigurată prin rotație pentru perioade de șase luni.

Consiliul Afaceri Externe se reunește o dată pe lună.

Despre politica de afaceri externe

Împreună cu Comisia Europeană și cu sprijinul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, rolul principal al Consiliului este să asigure unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a UE.

De asemenea, Consiliul definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE, pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European. În special, Consiliul poate iniția acțiunile UE de gestionare a crizelor, atât pe plan civil, cât și militar, în vederea atingerii obiectivelor UE în materie de pace și securitate. De asemenea, acesta poate să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii externe și de securitate a UE, inclusiv posibile sancțiuni.

Întrucât este vorba de o competență exclusivă a UE, Consiliul adoptă măsuri de punere în aplicare a politicii comerciale comune a UE împreună cu Parlamentul European. Aceasta include relațiile comerciale și de investiții, drepturile de proprietate intelectuală și investițiile străine directe. Referitor la politica comercială, Comisia este responsabilă de negocierea și gestionarea acordurilor comerciale care implică modificări tarifare, dispoziții în materie vamală și comercială și măsuri de protecție. Consiliul joacă însă un rol central, întrucât mandatează Comisia să deschidă negocieri și transmite Comisiei directive de negociere.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția va continua procesul de punere în aplicare a obiectivelor politicii europene de vecinătate.

Aceasta va încerca în special să consolideze relațiile cu cele șase țări partenere din cadrul Parteneriatului estic. Următorul summit al Parteneriatului estic va avea loc în timpul președinției estoniene la 24 noiembrie 2017.

În ceea ce privește vecinătatea sudică a UE, cooperarea în domeniul economiei și al securității va fi intensificată.

Existența unor relații transatlantice strânse rămâne importantă. Consiliul va urmări un dialog permanent cu Statele Unite și Canada cu privire la chestiuni de interes comun, inclusiv lupta împotriva terorismului, amenințările cibernetice și comerțul.

Președinția va promova, de asemenea, cooperarea strategică cu țările africane, pentru a aborda provocările socioeconomice. Îmbunătățirea securității pe continentul african este o prioritate, alături de cooperarea în materie de migrație.

Parteneriatele cu țările din Africa, America Latină și zona Caraibilor vor fi consolidate prin intermediul unor summituri planificate să aibă loc până la sfârșitul anului 2017.

Continuarea cooperării cu Turcia și Balcanii de Vest reprezintă o altă prioritate-cheie pentru Președinție, în special în domeniul migrației, al securității, al energiei și al economiei.

Securitate și apărare

Președinția va încerca să consolideze cei trei piloni ai politicii de securitate și apărare comună a UE:

  • punerea în aplicare a elementelor referitoare la securitate și apărare ale Strategiei globale a UE
  • cooperarea UE-NATO
  • punerea în aplicare a planului de acțiune european în domeniul apărării al Comisiei

Președinția va pune accentul și pe îmbunătățirea capacităților militare ale statelor membre. Aceasta va aduce, de asemenea, contribuții la discuțiile privind cooperarea structurată permanentă (PESCO), procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și planul de acțiune european în domeniul apărării (EDAP).

Dezvoltare

Președinția estoniană va promova utilizarea tehnologiilor digitale în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Președinția se va concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea coordonării între ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare, în special în contextul crizei refugiaților.

O atenție deosebită va fi acordată și strămutării prelungite cauzate de crizele umanitare și dezastrele naturale.