Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Consiliul Afaceri Generale coordonează pregătirile pentru reuniunile Consiliului European. El răspunde, de asemenea, de o serie de domenii de politică transsectoriale.

Cum funcționează Consiliul Afaceri Generale?

Consiliul Afaceri Generale este alcătuit în principal din miniștrii afacerilor europene ai tuturor statelor membre ale UE. De obicei, Comisia Europeană este reprezentată de comisarul care răspunde de relațiile interinstituționale, în funcție de subiectul dezbătut.

Reuniunile CAG se desfășoară lunar.

Consiliul European

Consiliul European este instituția care definește orientările politice și prioritățile UE

Despre Consiliul Afaceri Generale

Consiliul Afaceri Generale răspunde de garantarea coerenței lucrărilor desfășurate de toate formațiunile Consiliului. Acesta pregătește și urmărește rezultatele reuniunilor Consiliului European (care reunește șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE).

CAG răspunde de o serie de domenii de politică transsectoriale, printre care se numără extinderea UE și negocierile de aderare, adoptarea cadrului financiar multianual (planul bugetar pe 7 ani al UE), politica de coeziune, chestiunile legate de organizarea instituțională a UE, precum și de orice dosar pe care i-l încredințează Consiliul European.

Prioritățile Consiliului Afaceri Generale pe perioada președinției estoniene

Consiliul Afaceri Generale

Președinția estoniană va continua discuțiile privind viitorul Uniunii Europene și privind modul în care pot fi protejate nevoile și interesele cetățenilor UE.

Președinția va continua punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare pentru a îmbunătăți procesul legislativ, simplificându-l și sporindu-i eficacitatea.

În cursul Președinției, obiectivul este de a ajunge la un acord cu privire la o declarație comună între Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliu privind prioritățile legislative pentru anul 2018.

De asemenea, Președinția va depune eforturi în vederea ajungerii la un acord interinstituțional privind registrul de transparență obligatoriu.

În plus, președinția estoniană urmărește să continue discuțiile cu privire la principiile și protejarea statului de drept, inclusiv prin intermediul unui dialog privind statul de drept în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Președinția va continua să avanseze extinderea UE în cadrul mai larg al securității, al stabilității, al democrației și al statului de drept în Europa.

În formațiunea dedicată coeziunii, Președinția va discuta despre rezultatele, punerea în aplicare și viitorul politicii de coeziune, pe baza celui de al șaptelea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și teritorială, a documentelor de dezbatere, a studiilor publicate și a discuțiilor precedente din cadrul altor formațiuni ale Consiliului.

Consiliul Afaceri Generale (art. 50)

În cadrul Consiliului Afaceri Generale (art.50), miniștrii, care se întâlnesc în​formula UE 27, vor discuta despre chestiuni legate de Brexit.

Între reuniunile Consiliului European (art. 50), Consiliul Afaceri Generale (art. 50) va asigura faptul că negocierile se desfășoară în conformitate cu orientările Consiliului European și cu directivele de negociere ale Consiliului.

Obiectivul președinției estoniene în cursul acestor negocieri este de a menține unitatea celor 27 de state membre și de a facilita ajungerea la un acord cu Regatul Unit.