Formațiunea Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Justiție și Afaceri Interne dezvoltă cooperarea și politicile comune privind diferite chestiuni transfrontaliere, cu scopul de a construi un spațiu de libertate, securitate și justiție la nivelul UE.

Cum funcționează Consiliul Justiție și Afaceri Interne?

Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) este format din miniștrii justiției și ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE. În general, miniștrii justiției se ocupă de cooperarea judiciară în materie civilă și penală și totodată în privința drepturilor fundamentale, în timp ce miniștrii afacerilor interne sunt responsabili cu migrația, gestionarea frontierelor și cooperarea polițienească, printre altele. Totuși, nu toate statele membre ale UE au aceeași repartizare a sarcinilor între miniștri. Consiliul JAI este responsabil și cu protecția civilă.

Consiliul JAI se reunește de regulă o dată la trei luni.

Astfel cum este convenit în tratatele UE, Danemarca, Regatul Unit și Irlanda nu participă pe deplin la punerea în aplicare a anumitor măsuri privind justiția și afacerile interne sau participarea lor face obiectul anumitor condiții.

În domeniile legate de acquis-ul Schengen, discuțiile au loc în formatul comitetului mixt. Acest format este alcătuit din statele membre ale UE plus cele 4 țări care nu fac parte din UE, însă fac parte din acordul Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția). În cazul măsurilor legislative, în urma unei discuții în cadrul comitetului mixt, adoptarea se face în cadrul Consiliului JAI, cu excepția faptului că Regatul Unit și Irlanda nu votează.

Despre politica în domeniul justiției și afacerilor interne

Consiliul adoptă, în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, legislație care vizează garantarea drepturilor fundamentale, asigurarea liberei circulații a persoanelor pe teritoriul UE și oferirea unui nivel ridicat de protecție pentru cetățeni. Este responsabil cu politicile în materie de azil și imigrație, cooperarea judiciară în materie civilă și penală, protecția civilă și combaterea criminalității organizate și a formelor grave de criminalitate, precum și a terorismului. Se ocupă, de asemenea, cu chestiuni legate de spațiul Schengen fără frontiere al Europei.

Consiliul este totodată însărcinat cu facilitarea și consolidarea coordonării acțiunilor întreprinse de statele membre în domeniul securității interne. Realizează acest lucru prin asigurarea protecției la frontierele externe și prin încercarea de a spori cooperarea polițienească și vamală.

Prioritățile Consiliului Justiție și Afaceri Interne pe perioada președinției malteze

 Justiție

În domeniul justiției, combaterea terorismului și a criminalității organizate reprezintă o prioritate importantă pentru președinția malteză. Președinția va aborda propunerea de directivă privind armonizarea infracțiunii de spălare de bani în UE, precum și propunerea de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Președinția va continua negocierile cu privire la revizuirea actualei decizii Eurojust, precum și la propunerea privind instituirea Parchetului European (regulamentul EPPO).

Afaceri Interne

În ceea ce privește afacerile interne, președinția malteză va promova măsuri europene comune pentru a aborda provocările reprezentate de fluxurile de migrație și amenințările teroriste.

Președinția malteză va continua punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația. Una dintre priorități va fi armonizarea politicii UE în materie de azil pe baza propunerilor de revizuire a sistemului european comun de azil. Se va pune un accent deosebit pe măsuri care să asigure aplicarea efectivă a principiilor solidarității și a responsabilității și a regulamentului Dublin.

Președinția malteză va continua, de asemenea, acțiunile privind noul cadru de parteneriat cu țările terțe în scopul de a salva vieți în Marea Mediterană, de a crește rata returnărilor și de a permite migranților să rămână aproape de țările lor de origine. În paralel, Președinția își va continua eforturile în domeniul migrației legale prin continuarea negocierilor legislative privind revizuirea Directivei privind cartea albastră.

Consolidarea gestionării frontierelor externe reprezintă un alt aspect-cheie pentru președinția malteză. În special, Președinția urmărește să finalizeze negocierile cu privire la propunerile referitoare la sistemul de intrare/ieșire. De asemenea, aceasta intenționează să avanseze negocierile cu privire la instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

Președinția malteză va continua dezbaterea privind combaterea terorismului și a criminalității grave și organizate. Aceasta se va axa pe discuții referitoare la instrumentul legislativ propus privind combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul.