Formațiunea Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului

Consiliul UE

Consiliul Justiție și Afaceri Interne dezvoltă cooperarea și politicile comune privind diferite chestiuni transfrontaliere, cu scopul de a construi un spațiu de libertate, securitate și justiție la nivelul UE.

Cum funcționează Consiliul Justiție și Afaceri Interne?

Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) este format din miniștrii justiției și ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE. În general, miniștrii justiției se ocupă de cooperarea judiciară în materie civilă și penală și totodată în privința drepturilor fundamentale, în timp ce miniștrii afacerilor interne sunt responsabili cu migrația, gestionarea frontierelor și cooperarea polițienească, printre altele. Totuși, nu toate statele membre ale UE au aceeași repartizare a sarcinilor între miniștri. Consiliul JAI este responsabil și cu protecția civilă.

Consiliul JAI se reunește de regulă o dată la trei luni.

Astfel cum este convenit în tratatele UE, Danemarca, Regatul Unit și Irlanda nu participă pe deplin la punerea în aplicare a anumitor măsuri privind justiția și afacerile interne sau participarea lor face obiectul anumitor condiții.

În domeniile legate de acquis-ul Schengen, discuțiile au loc în formatul comitetului mixt. Acest format este alcătuit din statele membre ale UE plus cele 4 țări care nu fac parte din UE, însă fac parte din acordul Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția). În cazul măsurilor legislative, în urma unei discuții în cadrul comitetului mixt, adoptarea se face în cadrul Consiliului JAI, cu excepția faptului că Regatul Unit și Irlanda nu votează.

Despre politica în domeniul justiției și afacerilor interne

Consiliul adoptă, în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, legislație care vizează garantarea drepturilor fundamentale, asigurarea liberei circulații a persoanelor pe teritoriul UE și oferirea unui nivel ridicat de protecție pentru cetățeni. Este responsabil cu politicile în materie de azil și imigrație, cooperarea judiciară în materie civilă și penală, protecția civilă și combaterea criminalității organizate și a formelor grave de criminalitate, precum și a terorismului. Se ocupă, de asemenea, cu chestiuni legate de spațiul Schengen fără frontiere al Europei.

Consiliul este totodată însărcinat cu facilitarea și consolidarea coordonării acțiunilor întreprinse de statele membre în domeniul securității interne. Realizează acest lucru prin asigurarea protecției la frontierele externe și prin încercarea de a spori cooperarea polițienească și vamală.

Prioritățile Consiliului Justiție și Afaceri Interne pe perioada președinției slovace

În a doua jumătate a anului 2016, Consiliul Justiție și Afaceri Interne se va axa pe diferitele aspecte ale crizei migrației. Printre acestea se numără o nouă legislație privind azilul și migrația legală, restabilirea funcționării spațiului Schengen și protejarea frontierelor externe. Acesta va lucra, de asemenea, cu privire la propunerile existente privind liberalizarea vizelor.

Consiliul Justiție și Afaceri Interne va continua să lucreze cu privire la combaterea terorismului, cu accent deosebit pe schimbul de informații dintre statele membre, combaterea finanțării terorismului și prevenirea radicalizării.

În domeniul justiției, miniștrii vor continua lucrările referitoare la propunerea privind Parchetul European. De asemenea, aceștia vor acorda atenție directivelor propuse privind furnizarea de conținut digital și vânzările online de bunuri, care fac parte din planul de a crea o piață unică digitală pentru Europa.