Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Consiliul TTE urmărește îndeplinirea obiectivelor UE în domeniile transporturilor, telecomunicațiilor și energiei, și anume de a crea infrastructuri și piețe moderne, competitive și eficiente, precum și rețele transeuropene de transporturi, comunicații și energie.

Cum funcționează Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie?

Componența Consiliului TTE și numărul reuniunilor sale variază în funcție de punctele de pe ordinea de zi:

  • miniștrii transporturilor se reunesc, de regulă, de patru ori pe an
  • miniștrii energiei se reunesc de trei sau patru ori pe an
  • miniștrii telecomunicațiilor se reunesc de două ori pe an

La reuniuni participă, de asemenea, comisarii europeni cu portofolii relevante pentru tematica discutată.

Despre politica în materie de transporturi, telecomunicații și energie

În domeniul transporturilor, Consiliul este responsabil cu adoptarea, împreună cu Parlamentul European, a legislației în cadrul unei politici comune a transporturilor, cum ar fi norme comune pentru transportul internațional, condiții pentru operatorii de transport, precum și măsuri pentru îmbunătățirea drepturilor călătorilor și a siguranței transporturilor. Unul dintre obiectivele principale este de a implementa sisteme de transport durabile, în care consumul de energie este redus, dar în care mobilitatea utilizatorilor este îmbunătățită prin orare și rute mai bune de transport.

În domeniul energiei, Consiliul este responsabil cu adoptarea, împreună cu Parlamentul European, a legislației privind funcționarea piețelor energiei, pentru a se asigura că aprovizionarea cu energie este sigură, pentru promovarea eficienței energetice și a energiilor noi și regenerabile, precum și pentru promovarea interconectării rețelelor energetice.

În ceea ce privește telecomunicațiile, Consiliul este responsabil cu adoptarea, împreună cu Parlamentul European, a legislației și a orientărilor privind rețelele de telecomunicații și interoperabilitatea acestora. Politica UE urmărește, de asemenea, să îmbunătățească concurența, securitatea cibernetică și inovarea în sectorul telecomunicațiilor.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția estoniană va continua lucrările care urmăresc finalizarea uniunii energetice. Se va concentra în special asupra pachetului privind energia curată și asupra organizării pieței energiei electrice.

Președinția va propune o declarație privind parteneriatele public-privat în ceea ce privește digitizarea sectorului energetic.

În domeniul transporturilor, președinția estoniană va acorda prioritate inițiativelor în domeniul transportului rutier din cadrul pachetului privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și implementării active a Strategiei în domeniul aviației pentru Europa. De asemenea, Președinția va depune eforturi pentru eliminarea obstacolelor din calea digitizării transporturilor și va lucra la concluzii ale Consiliului pe această temă.

Prioritatea președinției estoniene în domeniul telecomunicațiilor este de a conveni asupra unei abordări generale cu privire la Codul comunicațiilor electronice, pregătind astfel Europa pentru era 5G.