Proceduri legislative speciale

Consiliul UE

Pe scurt

Legiuitor: În practică, Consiliul este legiuitor unic. Parlamentului European i se cere să își exprime aprobarea cu privire la o propunere legislativă sau trebuie consultat cu privire la aceasta.

Dreptul de inițiativă legislativă: Comisia Europeană

Tipuri de proceduri:

  • Aprobare: Parlamentul European are competența de a accepta sau de a respinge o propunere legislativă prin vot cu majoritate absolută, dar nu o poate modifica
  • Consultare: Parlamentul European poate aproba, respinge sau propune amendamente la o propunere legislativă

Temei juridic: Articolul 289 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Norme: Tratatele nu oferă o descriere exactă a procedurilor legislative speciale. Prin urmare, normele sunt definite ad hoc, în temeiul articolelor relevante din tratat.

Pe larg

Procedura de aprobare

În cadrul procedurii de aprobare, Consiliul poate adopta propuneri legislative după ce obține aprobarea Parlamentului European. Prin urmare, Parlamentul are competența de a accepta sau de a respinge o propunere legislativă prin vot cu majoritate absolută, dar nu o poate modifica. Consiliul nu este abilitat să nu țină seama de avizul Parlamentului.

Ca procedură legislativă, aprobarea se folosește atunci când se adoptă un nou act legislativ privind combaterea discriminării și oferă Parlamentului dreptul de veto atunci când se aplică temeiul juridic general subsidiar în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea UE.

Aprobarea Parlamentului este, de asemenea, necesară ca procedură nelegislativă:

  • atunci când Consiliul adoptă anumite acorduri internaționale negociate de UE;
  • în cazuri de încălcare gravă a drepturilor fundamentale (articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană);
  • pentru aderarea noilor membri ai UE;
  • în cazul procedurilor de retragere din UE.

Consultare

În cadrul procedurii de consultare, Consiliul adoptă o propunere legislativă după ce Parlamentul a transmis avizul său referitor la aceasta.

Conform acestei proceduri, Parlamentul poate aproba, respinge sau propune amendamente la o propunere legislativă. Consiliul nu este obligat, din punct de vedere juridic, să țină seama de avizul Parlamentului, dar, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, nu trebuie să decidă înainte de a fi primit acest aviz.

Procedura se aplică în mai multe domenii, cum ar fi derogările de pe piața internă și dreptul concurenței.

Consultarea Parlamentului, ca procedură nelegislativă, mai este necesară și atunci când se adoptă acorduri internaționale în cadrul politicii externe și de securitate comune.